Onkelinx aan Geens: “U verzwakt de rechterlijke macht”

Het Kamerdebat over de hervorming van het burgerlijk procesrecht is vrijdag uit de startblokken geschoten met een forse uitval van PS-fractieleidster Laurette Onkelinx richting Justitieminister Koen Geens. Ze verweet de minister dat door het besparingsritme bij Justitie, de gerechtelijke macht onmogelijk normaal kan werken. Geens reageerde fel. “Zeg niet dat ik de kracht niet heb om Justitie en de rechtzoekenden te verdedigen.”

De hervorming van het burgerlijk procesrecht dient in de eerste plaats om een aantal procedures te versnellen. De tekst, die later op de dag normaal gezien wordt goedgekeurd, is beter bekend als de Potpourriwet. Bedoeling is dat er binnen afzienbare tijd nog drie gelijkaardige wetteksten op de parlementsbanken belanden.

De plenaire bespreking ging vanmorgen meteen van start met zware woorden vanop de PS-banken richting minister Geens. Fractieleidster Onkelinx citeerde verschillende “wanhoopskreten” die vanuit de justitiële wereld in de media verschenen over het gebrek aan middelen en personeel. “De besparingen van uw regering maken het onmogelijk voor de rechterlijke macht om normaal te functioneren”, luidde het. “U hebt niet de kracht gehad een begroting die naam waardig voor Justitie te verdedigen”.

Onkelinx laakte ook dat minister Geens “heeft geweigerd” rekening te houden met de mening van de experten over de tekst. “Was het onverschilligheid? Was het zwakheid? In beide gevallen verzwakt u de rechterlijke macht”, aldus de PS-fractieleidster.

De CD&V-minister liet de kritiek niet over zijn kant gaan. “U zegt dat ik niet de kracht heb gehad Justitie te verdedigen. Het tegendeel is waar”, zei Geens. “Ik heb de voorbije twaalf maanden alles gedaan opdat Justitie beter dan voordien kan werken”. Geens somde alle initiatieven op die hij daarvoor de voorbije twaalf maanden heeft genomen.

De minister voerde daarbij aan dat hij had beloofd dat Justitie zou kunnen afwijken van het voorziene besparingsritme. “Zoals de eerste minister zou zeggen: woord gehouden”. Ook het dichtrijden van de achterstallige facturen en het vacant stellen van honderden plaatsen passeerden de revue. “Gisteren heb ik groen licht gekregen van de Inspectie Financiën om 50 extra plaatsen voor magistraten vacant te stellen. Kom dus niet zeggen dat ik niet de kracht heb Justitie te verdedigen”.

Geens benadrukte dat hij alle experten tijdens de hoorzittingen in de Kamer heeft gehoord en voegde er aan toe dat hij reeds voorzien van zowat elke instantie de adviezen had gelezen. Ook voerde Geens aan dat het advies van de Raad van State quasi volledig werd gevolgd, op drie punten na. Die artikels werden evenwel met elf stemmen tegen één ofwel unaniem goedgekeurd, luidde het. “Ik aanvaard die kritiek dus niet”, besloot Geens.

De Potpourri-wat?

De eerste Potpourriwet, die candaag in de plenaire Kamer besproken wordt en focust op het burgerlijk procesrecht, heeft tot doel een aantal procedures te versnellen en efficiënter te maken. De tekst bevat ook een bepaling die ervoor zorgt dat de speurders tien jaar extra de tijd krijgen om het mysterie rond de Bende van Nijvel op te lossen.

De belangrijkste wijzigingen die het ontwerp doorvoert, zijn bekend. Het gaat daarbij om het terugdringen van de mogelijkheden tot het onmiddellijk instellen van hoger beroep tegen tussenvonnissen en het schrappen van de schorsende werking van het hoger beroep, om zo onnodige beroepen terug te dringen.

Ook komt er een beperking van het verplicht advies van het openbaar ministerie en van het gebruik van de kamers met drie rechters in burgerlijke zaken. Niettemin kan men beslissen dat er toch drie rechters nodig zijn, bijvoorbeeld in complexe zaken.

Via de e-box zullen alle gerechtelijke instanties, advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen op een juridisch geldige manier met elkaar kunnen communiceren. Voorts komt er een vereenvoudiging van de betaling van niet-betwiste achterstallige facturen door bedrijven, opdat daar niet langer telkens een rechter aan te pas moet komen. Daarnaast zullen de betrokken partijen via een vaste vorm hun conclusies moeten formuleren.

Het wetsontwerp verlengt tot slot de verjaringstermijn voor misdaden die bestraft kunnen worden met levenslange opsluiting. Die komt op veertig jaar te liggen, in plaats van de huidige dertig jaar. Dat is belangrijk voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel.

Bedoeling is dat de speurders tien jaar langer de tijd krijgen om de daders van de bloedige aanslagen uit de jaren tachtig te zoeken. De kans is immers bijzonder klein dat tegen 9 november 2015, dertig jaar na de overval op het Delhaize-warenhuis in Aalst, het mysterie rond de Bende van Nijvel zal worden opgelost.

Het Bende-onderzoek is overigens niet het enige dossier waarvoor de verlenging belangrijk is. Dat geldt namelijk ook voor een nieuwe zaak van kindermoord tegen zuurgooier Richard Remes.

Bron » De Morgen