Kan deze “cold case”-expert het dossier van de Bende van Nijvel oplossen?

De nabestaanden van 1 van de slachtoffers van de Bende van Nijvel hebben een verzoekschrift ingediend om Peter van Koppen het dossier van de Bende van Nijvel te laten analyseren. Deze Nederlandse expert wist eerder al moordzaken op te lossen. Terzake sprak met hem.

Meer dan 30 jaar na de laatste overval van de Bende van Nijvel is het dossier nog steeds brandend actueel. Tegelijk blijft het wachten op the smoking gun dat een doorbraak in het onderzoek forceert.

Misschien kan Peter van Koppen dat huzarenstukje klaarspelen. Deze Nederlandse rechtspsycholoog en hoogleraar heeft in het verleden al ingewikkelde moordzaken opgelost en de nabestaanden van 1 van de slachtoffers van de Bende van Nijvel willen graag dat hij ook het dossier van de Bende van Nijvel onder de loep neemt. Ze hebben hiervoor een verzoekschrift bij de onderzoeksrechter ingediend.

“Ongetwijfeld zullen allerlei krachten het oplossen van deze zaak tegenwerken”, zegt hij vanavond in Terzake op Canvas. “Tegelijk hebben we veel ervaring met onderzoek van oude zaken. Meestal ontdekken we daarbij gegevens die niemand ooit eerder heeft opgemerkt.”

Mythologie

“We proberen een zaak van alle mythologie te ontdoen”, legt Van Koppen uit. “Van daaruit bouwen we scenario’s op. Dat doen we op een wetenschappelijke manier waarbij we de scenario’s tegen elkaar aftoetsen op elk onderdeel van de zaak, dit aan de hand van de feiten die we hebben vastgesteld. Dat moet een analyse opleveren waarbij we hopelijk met enige zekerheid kunnen zeggen wie het heeft gedaan en waarom.”

Goedkoop is zo’n analyse niet. “Waarschijnlijk zijn we 2 jaar bezig met 6 wetenschappelijke medewerkers, 2 administratieve medewerkers en een grote groep studenten die aan deelprojecten meewerken. Met alle salarislasten komen we uit op bijna 900.000 euro.”

“De Reus”

Als het Belgisch gerecht Van Koppen en zijn team onder de arm neemt, wil hij elke piste in vraag stellen. Zo gelooft hij niet zonder meer de bekentenissen die een ex-rijkswachter op zijn sterfbed zou hebben afgelegd. Hij zou zijn broer hebben verteld dat hij als “de Reus” lid was van de Bende van Nijvel.

“Welke waarde moeten we aan een verklaring op het sterfbed hechten? In de Angelsaksische wereld weegt zo’n verklaring zwaarder door dan die van een gewone getuige, maar daarvoor bestaat geen wetenschappelijk bewijs. Je moet daar kritisch naar kijken en je afvragen waarom iemand dit na zoveel jaar plots vertelt en of je hem dan nog moet geloven.”

Bron » VRT Nieuws