Extra zuurstof voor onderzoek Bende van Nijvel

Sinds de overleden Aalsterse ex-rijkswachter Chris B. in verband wordt gebracht met ‘de Reus’ van de Bende van Nijvel, staat het onderzoek naar de gewelddadige roofovervallen in het begin van de jaren 80 opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. De magistraten die er leiding aan geven, spreken van een ‘nieuwe dynamiek’.

Om daarop te kunnen inspelen, maakte minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bekend dat het onderzoeksteam stevig wordt uitgebreid. De ploeg telt nu vijf mensen van de federale gerechtelijke politie (FGP), daar komen vijf fulltime speurders bij.

‘Omdat er aanwijzingen zijn van betrokkenheid van ex-politieambtenaren, zullen ook vier speurders van het Comité P deel uitmaken van het onderzoeksteam’, zei Geens in de kamercommissie Justitie. Het Comité P is de toezichthouder van de politiediensten.

Advocaat

De uitbreiding betekent dat de Cel Waals-Brabant, de onderzoekscel die vandaag het onderzoek naar de Bende voert en vijf leden telt, bijna een verdrievoudiging kent. ‘In het geval van speciale noden en acties zullen er tijdelijk zoveel en zo lang als nodig bijkomende politiemensen ter beschikking gesteld worden’, zei Geens nog.

Onder de vijf rechercheurs van de FGP die worden toegevoegd aan het team, zit een tweetalige misdrijfanalist. Zo’n analist neemt gewoonlijk niet deel aan verhoren of andere onderzoeksdaden, maar heeft als taak de elementen uit het dossier nader te bekijken en daarbij bepaalde verbanden te leggen (of uit te sluiten). In een complex dossier als dat van de Bende is dat geen overdreven luxe.

Onder meer door de N-VA werd ook gevraagd om het onderzoek van Franstalig België naar Vlaanderen te halen – in 1990 was de omgekeerde beweging gemaakt. Zo’n verhuizing is een gerechtelijke beslissing en is voorlopig niet aan de orde, maar het federaal parket zal wel zijn licht laten schijnen over het onderzoek omdat het meer ervaring heeft met bijzondere opsporingstechnieken en -strategieën. Omdat nabestaanden en slachtoffers van de misdaden van de Bende vaak ontgoocheld zijn door de respons bij Justitie, wordt het federaal parket voor hen het centraal punt. Dat is ook al zo voor de aanslagen van 22 maart 2016.

‘Opheldering in zicht’

Advocaat Jef Vermassen, die Bende-slachtoffer David Van de Steen vertegenwoordigt, verklaarde gisteren aan VTM Nieuws dat er veertien dagen geleden een ‘gouden verklaring’ zou zijn afgelegd die voor opheldering zou kunnen zorgen in de zaak. Meer details wilde hij niet geven.

‘De verklaring heeft niets te maken met de ontwikkelingen rond de ex-rijkswachter’, verduidelijkt Vermassen. ‘Ze is trouwens afgelegd nog voor dat spoor in de media kwam.’ Volgens Vermassen is de verklaring ‘officieel afgenomen’ en kan ze aan het onderzoek worden toegevoegd. ‘Ik zal erop toezien dat dit nu niet tussen de plooien valt. Het is belangrijk dat mensen die iets weten voldoende vertrouwen krijgen om hun mond open te doen’, vindt de advocaat nog.

De Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer, die het dossier over de Bende beheert, liet gisteren aan De Standaard weten dat hij nog niet wist waarover Vermassen het had.

Bron » De Standaard