“Ik ben een verzetsman, geen terrorist”: Michel Libert ontkent elke betrokkenheid bij de raids van de Bende

“Neen, ik ben níét robotfoto nummer 19, alias de Reus van de Bende van Nijvel.” Michel Libert, ge­wezen nummer 2 van het extreemrechtse Westland New Post (WNP), ontkent met klem elke betrokkenheid bij de Bende-terreur. “WNP wou in die jaren van Koude Oorlog een verzetsbeweging tegen een eventuele Sovjetinval voorbereiden. Wij waren bereid om te doden, maar alleen in oorlogssituaties, tegen de vijand. Niet om de bevolking te terroriseren.”

Hij woont in een klein appartement, op de tweede verdieping van een bescheiden rijhuis in het Brusselse. “Ik zit financieel aan de grond. Ik moet het stellen met een OCMW-uitkering en als 60-plusser is een job zoeken een hopeloze opdracht.” De nieuwe verdenking kan Michel Libert missen als kiespijn. Maar hij beseft dat de speurders oor zullen hebben naar de verklaring van een ex-lid van WNP. Een man die hij bovendien zelf heeft gerekruteerd en met wie hij jarenlang omging. Als ook die hem herkent als de Reus…

WNP voerde verkenningen uit in warenhuizen. De bloedigste Bende-raids vonden uitgerekend in warenhuizen plaats. Toeval?

“Wij hebben verkenningen uit­gevoerd in tientallen gebouwen waar veel volk over de vloer kwam. Bios­copen, warenhuizen, shoppingcentra, noem maar op. Om bijvoorbeeld de nooduitgangen te kennen die als vluchtweg gebruikt konden worden mochten onze agenten er hoge omes van eventuele bezetters uit de weg willen ruimen. In al die andere gebouwen is er nooit iets gebeurd.”

“Onze internationaal verspreide organisatie heeft dergelijke verkenningen bovendien in meerdere landen van West-Europa georganiseerd. Maar alleen België werd door de Bende-terreur getroffen. Neen, daar hebben wij niets mee te maken. Dat houdt geen steek.”

U rekruteerde zelf kandidaten voor WNP. Die kregen ook een opleiding in close combat. En ze moesten zich bereid verklaren om te doden.

“Klopt. Iedereen moest een voorkeur hebben voor een bepaalde manier om de vijand uit te schakelen. Ik koos voor het mes. Maar wij zouden alleen actief worden in geval van bezetting. Dan verkeer je in een oorlogssituatie en daar hoort het doden van de vijand nu eenmaal bij. Zolang er geen sprake was van bezetting, waren wij veeleer een niet actieve organisatie die alleen voorbereidingen trof om te reageren op een eventuele invasie.”

“Wij hebben wel echt personen geschaduwd van wie wij vermoedden dat zij werkten voor het Oostblok, toen het rode gevaar. Meer niet. Daarom ook kregen wij de steun van de Staatsveiligheid, van de militaire inlichtingendienst en van de rijkswacht bij wie wij contactpersonen hadden. Wij hadden er geen belang bij om de bevolking met een golf van terreur de daver op het lijf te jagen.”

Kunnen leden van WNP ontspoord zijn en de aan­geleerde technieken misbruikt hebben bij de Bende?

“Ik sluit dat niet uit. Ik denk aan een C.E. (Michel Libert noemt de volledige naam. Deze persoon is geen onbekende voor de Bende-speurders. Zij hebben hem uitvoerig gescreend maar bewijzen vonden zij niet, nvdr.). Hij had banden met het milieu van huurlingen en banditisme. Op een dag vertelde hij me dat verscheidene van die vrienden van hem interesse hadden om tot WNP toe te treden. Zij houden wel van actie, zei C.E. Ik antwoordde hem dat zoiets niet aan de orde was en wij alleen in geval van bezetting door een vreemde mogendheid in actie zouden schieten. Dat zullen zij maar niets vinden, reageerde C.E. Dan zullen wij maar beter zelf onze terreur organiseren, zeker? Ik weet niet of zij de daad bij het woord voegden.”

Toch blijven WNP en uzelf de Bende-speurders interesseren.

“Met WNP ontdekten de speurders een organisatie die perfect paste in het plaatje van een mogelijke politieke motivatie achter de Bende-terreur. Mensen die een clandestien netwerk vormden, die op­geleid werden om inlichtingen in te winnen, mensen te schaduwen en desnoods uit te schakelen, uitgerekend in een pe­riode van verhoogde spanningen tussen Oost en West.”

“Sommige speurders dachten en denken misschien nog altijd dat WNP die spanningen maar wat graag tot een hoogtepunt wou brengen om tot de actie te kunnen overgaan, en daarom heeft deelgenomen aan de Bende van Nijvel. Dat klopt niet. Trouwens, als je een opleiding als de onze genoten hebt, doe je zoiets niet ongemaskerd. Dan is er van robotfoto’s geen sprake.”

Wordt Michel Libert straks voor de derde keer door de Bende-speurders op de rooster gelegd?

In oktober 1983 werd hij een eerste keer opgepakt toen bij een lid van het nog onbekende WNP telexen en pasjes werden ontdekt die in 1981 gestolen werden bij de NAVO. De diefstal werd gepleegd door werk­nemers bij de NAVO, maar op vraag van WNP. Het doel: aantonen dat de veiligheid in het NAVO-hoofdkwartier te wensen overliet.

Libert werd in januari 1984 vrijgelaten. In 1989 kwam het Brusselse gerecht tot de vaststelling dat de feiten verjaard waren.

In de jaren die volgden, hielden acht opeenvolgende ploegen van Bende-speurders er steeds weer rekening mee dat leden van WNP bij de Bende betrokken konden zijn. Na verklaringen van ex- WNP’er Eric Lammers, werd ­Libert op 22 oktober 2014 opnieuw op­gepakt. Onder meer om uitleg te geven bij de gecodeerde boodschappen in zijn agenda’s. 48 uur ­later werd hij weer vrijgelaten.

Bron » Het Nieuwsblad