‘Agenten federale politie bezwijken onder hoge werkdruk’

Agenten van de federale politie kampen met meer stress, emotionele uitputting, afstand, risico op burn-out, buitensporig gedrag op het werk en minder voldoening, enthousiasme en wil om te blijven. Dat staat in een slotrapport van een audit naar de werkdruk, waarover La Dernière Heure bericht.

De audit naar de werkdruk bij de federale politie en twaalf lokale politiezones werd uitgevoerd in 2018, en maakt melding van een groeiende malaise bij de politie. Een totaal van 4.846 agenten van de federale politie hebben de vragenlijst van onderzoekers van de KU Leuven ingevuld.

Net niet de helft van de agenten (48 procent) die in de loop van het afgelopen jaar afwezig was, zeggen dat die afwezigheid ten minste deels te maken had met het werk. ‘57 procent wijst op psychosociale problemen, 55 procent op fysieke problemen en 21 procent op een werkongeval.’

Uit de audit blijkt verder nog dat 58 agenten (1,2 procent) in de loop van het voorbije jaar aan zelfmoord gedacht hebben, met ook de intentie om die gedachte uit te voeren. Daarnaast geeft 26 procent van de ondervraagde vrouwen aan de voorbije zes maanden slachtoffer geweest te zijn van ongewenste intimiteiten, tegenover 14 procent in de referentiegroep.

‘Heel wat uitdagingen’

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) laat zaterdag in een reactie weten dat hij op de hoogte werd gebracht van de bevindingen van het onderzoek en hierover al samenzat met de top van de federale politie. Het onderzoek werd ook besproken met de vakbonden op het hoog overlegcomité.

De Crem stelde voorts dat hij ‘onmiddellijk’ na zijn aankomst op Binnenlandse Zaken op 9 december 2018 ‘tijdens overleg met politietop en vakbonden en bij werkbezoeken op het terrein, vaststelde dat er heel wat uitdagingen liggen die een sterk antwoord vragen’.

De minister zegt dat hij inmiddels van de rekrutering en het beter afstemmen ervan op de opleidingen een prioriteit heeft gemaakt, alsook van het vermijden van geweld (verbaal en fysiek) tegen veiligheidsdiensten en hulpverleners. Wat betreft dit laatste punt zal nog voor de verkiezingen een Koninklijk Besluit verschijnen dat dit in een wettelijk kader verankert.

De resultaten van de bevraging worden door de interne directie voor de preventie en bescherming op het werk van de federale politie verder geanalyseerd, om vervolgens de nodige maatregelen te kunnen nemen om het welzijn van het personeel te verbeteren, aldus nog De Crem.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Bron » De Standaard