Software van Justitie niet geschikt voor complexe dossiers

‘Mammouth at Central Hosting’, of kortweg MaCH, is de software waarmee op termijn alle takken van het openbaar ­ministerie en de rechterlijke orde zouden moeten werken. Vandaag is hij al geïnstalleerd bij onder andere alle vredegerechten, parketten, politierechtbanken en correctionele rechtbanken. De onderliggende infrastructuur ervan heet robuust en functioneel te zijn. Het systeem bevat 91 miljoen dossiers – meer dan de helft is wel afkomstig van de politieparketten. Maar de gebruikersinterface – dat deel dat de magistraten zien en gebruiken – is sterk verouderd. Magistraten vinden dat de applicatie hen afremt in hun werk.

Het arbeidsauditoraat van Brussel verwijst naar ‘computerproblemen’ als deel van de verklaring voor het kwijtspelen van het dossier rond zwartwerk en fraude bij de bouw van het prestigieuze Europagebouw, waar De Standaard onderzoek naar voerde. Met name de MaCH-interface staat een vlotte, georganiseerde manier van werken in de weg, betoogde een Brusselse substituut-arbeidsauditeur.

Verkeersboetes

De kritiek op het gebruiks­aspect van MaCH klinkt al lang. De top van het openbaar ministerie riep een tijd geleden op om zo snel mogelijk over een ander systeem te kunnen beschikken.

‘Een dagvaarding in een dossier rond fiscale fraude met zeven verdachten en twintig kwalificaties is in MaCH een gigantisch werk’, zegt Erwin Dernicourt, procureur-generaal van Gent. ‘Voor eenvoudige zaken, zoals de meeste bij politierechtbanken, werkt MaCH goed. Maar magistraten die veel complexe dossiers onderzoeken, hebben het gevoel dat ze tijd verliezen met MaCH.’

De weg naar MaCH werd in 2007 ingeslagen door de data van 256 lokale servers over te hevelen naar één centrale ‘mammoet’. De onderliggende infrastructuur moet toelaten dat alle geledingen van het gerecht informatie kunnen uitwisselen met elkaar én met allerlei andere instanties. Zo is MaCH ook fundamenteel voor de inning van de verkeersboetes.

Maar binnen het gerecht verloopt de ontsluiting van de informatie binnen MaCH slecht. Dat komt doordat de focus de voorbije jaren vooral lag op de toevoeging van nieuwe functies en de uitrol bij nieuwe onderdelen van het gerecht. Opfrissing van de interface en dus een verbeterde gebruiksvriendelijkheid schoten daarbij in. Wanneer MaCH dan arriveert bij een bepaalde tak van het gerecht, zoals de arbeidsaudito­raten, die afscheid moet nemen van het bestaande systeem en er een weinig gebruiksvriendelijke toepassing voor in de plaats krijgt, wekt dat weerstand op.

Procureur-generaal Gent

De FOD Justitie en het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tonen begrip voor die moeilijkheden: ze erkennen dat de leercurve van MaCH hoog is, wat de gebruiksvriendelijkheid in de weg staat. ‘Maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien’, vindt Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD Justitie. ‘Alles zit nu in een centrale database en die moeten we toegankelijk maken volgens ieders behoeftes. Dat moet inderdaad veel gebruiksvriendelijker dan nu het geval is, waardoor de leercurve kleiner wordt en MaCH ook voor de complexere dossiers werkbaar is.’

Er zijn proefprojecten om de gebruikersinterface te verbeteren, maar zolang de knoop daarover niet is doorgehakt, wordt de oude versie voort in gebruik genomen.

Bron » De Standaard