Oude software werkt magistraten op de zenuwen

Binnen alle takken van justitie is de voorbije jaren de MaCH-applicatie ingevoerd. Binnen alle takken bijt men zijn tanden erop stuk.

Het Openbaar Ministerie (de parketten en auditoraten) heeft in afwachting van een volgende minister van Justitie een witboek opgesteld waarin het een aantal voorzetten geeft om het gerecht te verbeteren. Het hoeft niet te verbazen dat daarin een hoofdrol is weggelegd voor informatica.

‘Het Openbaar Ministerie heeft nood aan moderne, gebruiksvriendelijke en efficiënte applicaties, zodat de taken vereenvoudigd en geautomatiseerd kunnen worden en een vlotte informatiedoorstroming kan worden gegarandeerd’, klinkt het.

‘De applicatie MaCH, die de voorbije jaren in alle entiteiten werd uitgerold, beantwoordt niet aan die vereisten. Het is bijgevolg van het allergrootste belang dat we snel over een ander systeem kunnen beschikken. In afwachting daarvan, vereist het gebruik van MaCH wel dat het gebruiksvriendelijker en performanter wordt gemaakt.’

Als het enigszins zou kunnen, willen de magistraten dus het liefste af van de MaCH-toepassing. Met de achterliggende structuur van MaCH, waar gegevens van de gerechtelijke takken worden samengebracht in databases, kunnen ze wel leven.

Wachten op een update

Maar afscheid van MaCH wordt praktisch onmogelijk. De software, die volgens de magistratuur allesbehalve gebruiksvriendelijk is – zo wordt er nog gewerkt met functietoetsen – is geleidelijk aan uitgerold over verschillende takken van het gerecht. Bij de vredegerechten en politierechtbanken en -parketten wordt er al vrij lang mee gewerkt, in 2017 volgde het openbaar ministerie in zijn geheel.

In februari vorig jaar besliste het kabinet-Geens om ook rechtbanken ermee te laten werken. De installatie daar is volop bezig. Het achterliggende idee is dat ondanks de manco’s eerst overal de MaCH-toepassing wordt ingevoerd, om ze daarna overal een update te kunnen geven.

Die update komt liever vandaag dan morgen, blijkt uit het witboek van het openbaar ministerie. Het is niet de eerste keer dat er vanuit justitie opmerkingen komen over de informatica. Een vorige poging om van dertien verschillende systemen één te maken, het fameuze Phenix-project, ging roemloos ten onder. ‘Veel mensen zijn daardoor gedemotiveerd geraakt’, zegt Erwin Dernicourt, procureur-generaal van Gent.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft zich altijd optimistisch getoond over het MaCH-project. In februari sprak hij in de kamer nog pertinent tegen dat het een verouderde applicatie zou zijn. Bij de hoven en rechtbanken botste dat weliswaar op weerstand.

Afscheid van de papierwinkel

Het enige waar iedereen het wel over eens is: er is geld nodig. In de aanloop naar de verkiezingen had minister Geens het over 35 miljoen euro voor informatica-investeringen.

‘Het moet nu snel vooruitgaan’, vindt Dernicourt. ‘Er is altijd weinig budget geweest voor vernieuwing, waardoor iedereen wel overschakelde naar één systeem, maar dat systeem intussen verouderde. Iedereen, ook de mensen van MaCH zelf, beseft dat we een nieuw systeem nodig hebben.’

In combinatie met een digitaal dossier zou zo stap voor stap afscheid worden genomen van de papierwinkel die Justitie is. ‘Dossiers inscannen, kopiëren en er met een autootje mee over en weer rijden naar Brussel: dat is niet meer van deze tijd.’

Bron » De Standaard