Openbaar ministerie dringt aan op afschaffing van hof van assisen

Als het van het openbaar ministerie (OM) afhangt, wordt het hof van assisen afgeschaft via een aanpassing van de Grondwet. Het OM vraagt ook andere regels rond verjaring en een einde aan de “wetgevende inflatie”. En er zijn ook dringend meer middelen nodig voor extra personeel, betere ICT en modernere gebouwen. Dat staat allemaal in het witboek “Op weg naar 2025” van het openbaar ministerie dat donderdag is voorgesteld door procureurs-generaal Christian De Valkeneer en Erwin Dernicourt.

Het openbaar ministerie heeft de uitdagingen en doelstellingen voor de komende jaren netjes opgelijst en koppelt daar meteen een reeks concrete voorstellen aan vast. Volgens Christian De Valkeneer, voorzitter van het college van procureurs-generaal, wil het openbaar ministerie onder meer het veiligheidsgevoel versterken, de doorlooptijd van dossiers inkorten en de georganiseerde misdaad sterker bestrijden.

Om die doelstellingen te bereiken, moeten volgens het OM (straf)procedures veranderen en moet er ook voldoende financiering zijn. Op het vlak van procedures wil het openbaar ministerie onder meer de verjaring van dossiers bijsturen. “We willen de verjaring niet zomaar afschaffen, maar stellen voor dat de verjaringstermijn stopt zodra het dossier aanhangig is gemaakt”, legt procureur-generaal Erwin Dernicourt (Gent) uit.

Aanpassing Grondwet

Daarnaast dringt het OM aan op een afschaffing van assisen. Volgens procureur-generaal De Valkeneer was het ‘proefproject’ met de correctionalisering van assisen “positief”, maar die justitiehervorming van ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens botste eind 2017 op een vernietiging door het Grondwettelijk Hof. Volgens De Valkeneer bestaat er binnen het OM consensus om assisen gewoon af te schaffen. Dat kan door een aanpassing in de Grondwet.

Een andere nagel waar het OM al langer op klopt, is de nood aan extra middelen voor personeel, ICT en gebouwen. Op personeelsvlak is het volgens procureur-generaal Dernicourt niet alleen nodig de wettelijke kaders 100 procent in te vullen, maar ook om met de nodige flexibiliteit “de juiste profielen” aan te werven.

Wat de infrastructuur betreft, moet er volgens het OM dringend iets gebeuren aan de “vergevorderde staat van verval van diverse gerechtsgebouwen”. “We vragen geen luxe of overal marmer, maar een aangepaste infrastructuur, niet alleen voor ons personeel maar ook om de dienstverlening te verbeteren”, legt De Valkeneer uit.

De volgende regering moet ook een einde maken aan de onderfinanciering op ICT-vlak. Kunnen werken met performante applicaties en digitale dossiers zou volgens procureur-generaal Dernicourt betekenen dat het OM veel meer kan doen met hetzelfde personeel. “Een éénmalige investering van 10 miljoen euro in 2020 zou al veel vooruithelpen”, klinkt het.

Bron » De Standaard