Assisen staat opnieuw ter discussie

Na het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de assisenprocedure in België, rijst de vraag welke gevolgen dat zal hebben voor andere assisenzaken in ons land. In Antwerpen is alvast een assisenproces opgeschort. In ons land moet een assisenjury gewoon ja of nee antwoorden op de schuldvragen, zonder dat ze hoeft uit te leggen waarom ze dat doet.

Richard Taxquet, die 5 jaar geleden veroordeeld werd voor de moord op PS-politicus André Cools, stapte daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en heeft nu gelijk gekregen. Volgens het Hof kreeg Taxquet geen eerlijk proces. De vraag is nu welke gevolgen het arrest van het Europees Hof zal hebben voor andere assisenzaken in ons land. In Antwerpen is vanmorgen een lopend proces alvast tot morgen stilgelegd.

“De voorzitter denkt dat het wellicht niet aangewezen is om de debatten over de schuld aan te vatten vooraleer alle betrokken partijen de kans gehad hebben het arrest te lezen, te evalueren en op zijn merites te beoordelen”, zegt advocaat Joris Vercraeye, de advocaat van de beschuldigde. Morgenochtend beslist de voorzitter of de assisenzaak gewoon doorgaat, of er nu toch een motivering zal worden gevraagd aan de jury, of dat het proces voor onbepaalde tijd wordt stilgelegd, tot de assisenprocedure wordt aangepast.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck is vast van plan om beroep aan te tekenen. Dat zou betekenen dat de gevolgen van het arrest alvast tijdelijk worden opgeschort. Als het arrest van het Europees Hof in beroep echter bevestigd wordt, dan kan in principe elke beklaagde die vanaf dat moment tot aan de wetswijziging voor een assisenhof veroordeeld wordt, naar Straatsburg trekken en een nieuw proces vragen. Volgens professor Eva Brems, hoogleraar Mensenrechten aan de Universiteit Gent, is de kans dat ons land het beroep wint, klein.

De hervorming van assisen staat al langer op het programma en staat vandaag trouwens ook op de agenda van de senaatscommissie Justitie. Volgens het wetsvoorstel dat op tafel ligt, zal de jury haar beslissing over de schuldvraag moeten motiveren. Ze wordt daarin bijgestaan door de voorzitter van het hof van assisen. “Het idee is dat de jury nog altijd de beslissing neemt, maar dat de voorzitter aanwezig is. Hij krijgt geen stemrecht, maar kan zo wel de totstandkoming van een beslissing en de motivering daarvan waarnemen”, zegt professor strafrecht Raf Verstraeten. Minister De Clerck is er voorstander van om het wetsvoorstel zo snel mogelijk te laten bekrachtigen.

Bron » VRT Nieuws