Jo Baret aangesteld als nieuwe directeur beleidscel justitie

Jo Baret is aangesteld als directeur van de beleidscel van de nieuwe minister van Justitie, Stefaan De Clerck. Hij volgt Herman Dams op die zijn post van eerste substituut bij het parket van Antwerpen weer opnam. Jo Baret startte zijn carrière in 1975 op het Directoraat Wetgeving van het ministerie van Justitie.

Hij was achtereenvolgens secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, kabinetschef van minister van Justitie Melchior Wathelet senior, administrateur van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en adjunct-directeur van de beleidscel van de vorige justitieminister Jo Vandeurzen.

In die laatste hoedanigheid was hij bevoegd voor de strafuitvoering. Paule Somers start als adjunct-kabinetschef. Onder minister Jo Vandeurzen was ze adviseur burgerlijk recht. Daarvoor werkte ze als substituut bij de Procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé.

Bron » De Morgen

Huis van Dutroux in Marcinelle wordt afgebroken

De stad Charleroi heeft van het Waalse Gewest de toelating gekregen om het huis van Marc Dutroux in Marcinelle te onteigenen. In het huis werden de ontvoerde meisjes Julie, Melissa, An en Eefje opgesloten. “Het huis zal afgebroken worden en vervangen worden door een herdenkingsperk”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Eric Massin in de kranten van Sud Presse.

Dat opzet kan nog maanden vergen. Marc Dutroux kan bij een vrederechter immers beroep aantekenen tegen deze beslissing. Als de plannen van de stad Charleroi zoals gepland doorgaan, wordt het huis afgebroken.

“Het fresco aan de voorgevel van het pand aan de chaussée de Philippeville nummer 128 zal echter behouden blijven”, aldus schepen Massin. Jean-Denis Lejeune, de vader van Julie, is volledig gekant tegen dit project.

“Ik zou willen dat het huis bewaard blijft om te tonen tot op welk punt Dutroux duivels was, hoe de meisjes werden opgesloten, hoe onvoorstelbaar het was dat de politieagenten die de verbergplaatsen zochten naast de kinderen konden passeren. Zo kan men ook onze verbetenheid begrijpen om de waarheid te ontdekken”, zegt Lejeune.

Bron » De Morgen

885 haren uit kooi Dutroux worden geanalyseerd

De procureur-generaal van Luik zal vragen dat de dna-analyse wordt voortgezet van 885 haren die in 1996 werden verzameld in de kooi van Marc Dutroux in Marcinelle. Experten aangesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling van Luik zijn immers van mening dat er geen argumenten zijn om dergelijke analyse als “nutteloos” te beschouwen.

Dat staat vandaag in La Libre Belgique. De kamer van inbeschuldigingstelling had in januari 2008 de experten van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie twee opdrachten gegeven. Ten eerste moesten ze de al geanalyseerde haren vergelijken met andere analyses in databanken en andere dossiers. Deze operatie is nog bezig.

De tweede vraag is uitgevoerd. “De kamer van inbeschuldigingstelling had gevraagd de argumenten na te gaan die doen vermoeden dat een nieuwe analyse van de haren nutteloos zou zijn. Het instituut zegt in een rapport dat er geen argumenten zijn om deze nutteloosheid te objectiveren”, zegt de Luikse procureur-generaal Cédric Visart de Bocarmé.

Niet alle 6.000 verzamelde haren zullen onderzocht worden, maar enkel de meest “pertinente”. Dat zijn er 885. Alvorens de operatie van start kan gaan, moet er eerst nog een evaluatie plaatsvinden en moet de kostprijs vastgelegd worden.

Bron » De Morgen