Federaal procureur vordert 25 jaar cel voor Habran

Op het proces van Marcel Habran en zijn handlangers voor het Luikse assisenhof heeft de federaal procureur, Michel Yernaux, vandaag een gevangenisstraf van 25 jaar en een terbeschikkingstelling van de regering van 20 jaar gevorderd voor Habran. Dat is de maximumstraf die het openbaar ministerie kan vorderen voor de feiten waaraan Habran gisteren schuldig bevonden werd.

Voor Pépé Rosato en Anouar Bennane is levenslang gevorderd. Voor Thierry Dalem en Joël Schraenen vroeg het OM celstraffen van 35 jaar. Procureur Yernaux vroeg vervolgens 20 jaar cel voor Claude Kremer en 30 jaar cel voor Vincent Buret, die bij verstek veroordeeld werd. Tony Samardzic en Jean-Marie Geerts riskeren een gevangenisstraf van respectievelijk 15 jaar en 3 jaar.

Bennane reageerde verbaal agressief tijdens het requisitoir en onderbrak procureur Yernaux toen die laatste het over hem had. Het OM haalde namelijk het geweld aan dat Bennane op zijn eigen moeder pleegde. De procureur noemde de reactie van de beschuldigde “interessant en veelzeggend”.

Bron » De morgen

Ex-minister Jos Wijninckx overleden

In Antwerpen is vrijdag de socialistische ex-minister Jos Wijninckx overleden. Hij had al jaren hartproblemen en stierf uiteindelijk op 78-jarige leeftijd. Dat bevestigt de Antwerpse sp.a-afdeling. Wijninckx was minister van pensioenen voor de toenmalige BSP van 1977 tot 1979. Tot zijn dood woonde hij in het Kempense Balen. Van 1971 tot 1990 zetelde Wijninckx ook in de senaat.

Hij was schepen in Hoboken, voor dat district bij de stad Antwerpen gevoegd werd. Later werd hij gemeenteraadslid in de stad. De ex-minister richtte samen met enkele politieke vrienden de telecom-intercommunale Integan op. Het meest bekend was Wijninckx echter als voorzitter van de senaatscommissie die begin jaren tachtig onderzoek deed naar machtsmisbruik en belangenvermenging bij de Rijkswacht.

Volgens specialisten stond die commissie model voor de werkwijze van de latere Bendecommissies en de commissie Dutroux. Tenslotte was de Antwerpse socialist, die geboren werd in Deurne, een fervent vrijmetselaar bij de loge van het Grootoosten van België in Antwerpen.

Bron » De Tijd

Habran schuldig aan leiderschap criminele organisatie

De jury van het Luikse assisenhof heeft Marcel Habran donderdag schuldig verklaard aan het leiden van een criminele organisatie. Eric Weyns en Stefan Lewus werden vrijgesproken voor de feiten waarvoor ze terechtstonden. Ook spraken de juryleden bepaalde beschuldigden vrij voor verschillende overvallen. Morgen volgt de uitspraak over de strafmaat.

De jury vond ook dat Habran betrokken was bij de overval op het geldtransport in Borgworm op 12 januari 1998. Aan de belangrijkste verzwarende omstandigheid van de doodslag op twee begeleiders van het transport om de overval te vergemakkelijken werd hij niet schuldig bevonden. Voor de overval in het Luxemburgse Findel werd Habran vrijgesproken.

Thierry Dalem, Claude Kremer en Joël Schraenen werden eveneens schuldig bevonden aan de feiten. De juryleden voegden er voor hen echter bepaalde verzwarende omstandigheden aan toe, onder meer de doodslag op twee begeleiders. Dalem, Schraenen, Kremer en Vincent Buret werden ook betrokken geacht bij de overval op de luchthaven van Findel. Habran en Jean-Marie Geerts werden vrijgesproken voor die feiten.

Dalem en Kremer werden vervolgens schuldig verklaard voor de poging tot overval op een geldtransport in Dison in 1996. Voor alle andere overvallen op geldtransporten of overvallen werden de beschuldigden vrijgesproken. Het betreft de overval op een postkantoor in Dison in 1998, de overval op een postkantoor in Braives in 1998 en verschillende overvallen op geldtransporten en op een casino in 2001 en 2002 in Plainevaux, Nandrin, Chaudfontaine, Heers en Saint-Nicolas. Ook voor de overval op de wapenhandel ‘Armurerie du nord’ werden ze vrijgesproken.

Weyns werd vrijgesproken voor de moorden op Philippe Maréchal en Serge Pierrin. Lewus, die verdacht werd van de moord op Robert Bovenisty en de overval op de wapenhandel, werd vrijgesproken. Geerts werd enkel schuldig bevonden aan schriftvervalsing. Wat de talrijke moorden betreft, antwoordden de juryleden negatief op verschillende vragen. Daardoor blijven de moorden op Philippe Maréchal, Bovenisty, Pierrin en Pol Maréchal onopgelost.

Pépé Rosato en Anouar Bennane zijn de voornaamste veroordeelden voor de moorden op Francesco Vella, Onofrio Cacciatore, Georges Hardy en Mario Tomasi. De zitting werd opgeschort na het voorlezen van de antwoorden op de 415 vragen. Het hof moet zijn persoonlijke antwoorden formuleren op de veertien vragen waarop de jury met zeven stemmen tegen vijf antwoordde.

Bron » De Standaard

Geen spoor naar Bende van Nijvel bij graafwerken

De graafwerken die sinds 19 januari in de Henegouwse gemeente Elouges werden uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel, hebben geen direct bruikbare sporen opgeleverd. Dat hebben de verantwoordelijken van de Cel Waals-Brabant gezegd op een persconferentie.

Op een aantal gevonden verpakkingen van voedingswaren zal nog wel dna-onderzoek verricht worden. De zoekwerken werden gisterenavond beëindigd. Vijf skeletten uit het Merovingische tijdperk, twee zakken kledingstukken en lege verpakkingen die voedingswaren hebben bevat. Dat is de eindbalans van de graafwerken die half januari begonnen op de site van een voormalige autosloper in Elouges.

Speurders van de Cel Waals-Brabant hadden gehoopt sporen van wapens of onderdelen van wagens aan te treffen, legde Lionel Ruth, de verantwoordelijke van de onderzoekscel uit. De graafwerken strekten zich uit over een halve hectare. Naast de civiele bescherming nam ook het DIV deel aan de actie. Vrij snel werden resten van een skelet ontdekt, maar na carbononderzoek bleken die afkomstig uit het Merovingische tijdperk.

Op zowat een meter diepte werden verder zakken met kledingstukken ontdekt waaruit de etiketten en knopen waren verwijderd. Verder werden lege zakken aangetroffen die voedingswaren hebben bevat. “Het heeft ons doen hopen op het vinden van menselijke resten, die verborgen zouden zijn onder deze sporen van leven, maar dat is geen waarheid gebleken”, aldus Lionel Ruth.

De lege voedingsverpakkingen hadden als vervaldatum juni 1986. “Misschien een interessante aanwijzing, want het brengt ons naar het tijdperk van de dodelijke raids”, vervolgde Ruth. Op de verpakkingen zal dna-onderzoek verricht worden.

De sporen kunnen dan vergeleken worden met bestaand dna-materiaal uit het dossier. Het ‘profiling’ in het dossier gaat dus verder. Bij de reeks ultra gewelddadige acties van de Bende van Nijvel in de jaren 80 vielen 28 doden. Juridisch verjaren de feiten in 2015. “Maar we zullen geen enkele verificatie over het hoofd zien”, aldus nog Lionel Ruth.

Bron » De Morgen

Ook Jean-Claude Lacroix begeleidt Fortiscommissie

De Fortis-onderzoekscommissie heeft nu ook een Franstalige magistraat gevonden om haar werkzaamheden te begeleiden. Het gaat om Jean-Claude Lacroix, emeritus voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi en gewezen onderzoeksrechter in het dossier van de Bende van Nijvel.

De commissie kwam donderdagavond kort samen om hiervan akte te nemen. Eerder zegde emeritus procureur-generaal bij het Hof van Cassatie Jean du Jardin al toe om de onderzoekscommissie te begeleiden.

Die kan na de heisa over de vier experts en hun ontslag nu echt aan de slag gaan. De commissie komt volgende week vrijdag opnieuw samen. Ondertussen gaat voorzitter Bart Tommelein met de magistraten rond de tafel zitten om onder meer de hoorzittingen voor te bereiden. Die gaan de maandag na de krokusvakantie van start.

Bron » De Standaard