Habran schuldig aan leiderschap criminele organisatie

De jury van het Luikse assisenhof heeft Marcel Habran donderdag schuldig verklaard aan het leiden van een criminele organisatie. Eric Weyns en Stefan Lewus werden vrijgesproken voor de feiten waarvoor ze terechtstonden. Ook spraken de juryleden bepaalde beschuldigden vrij voor verschillende overvallen. Morgen volgt de uitspraak over de strafmaat.

De jury vond ook dat Habran betrokken was bij de overval op het geldtransport in Borgworm op 12 januari 1998. Aan de belangrijkste verzwarende omstandigheid van de doodslag op twee begeleiders van het transport om de overval te vergemakkelijken werd hij niet schuldig bevonden. Voor de overval in het Luxemburgse Findel werd Habran vrijgesproken.

Thierry Dalem, Claude Kremer en Joël Schraenen werden eveneens schuldig bevonden aan de feiten. De juryleden voegden er voor hen echter bepaalde verzwarende omstandigheden aan toe, onder meer de doodslag op twee begeleiders. Dalem, Schraenen, Kremer en Vincent Buret werden ook betrokken geacht bij de overval op de luchthaven van Findel. Habran en Jean-Marie Geerts werden vrijgesproken voor die feiten.

Dalem en Kremer werden vervolgens schuldig verklaard voor de poging tot overval op een geldtransport in Dison in 1996. Voor alle andere overvallen op geldtransporten of overvallen werden de beschuldigden vrijgesproken. Het betreft de overval op een postkantoor in Dison in 1998, de overval op een postkantoor in Braives in 1998 en verschillende overvallen op geldtransporten en op een casino in 2001 en 2002 in Plainevaux, Nandrin, Chaudfontaine, Heers en Saint-Nicolas. Ook voor de overval op de wapenhandel ‘Armurerie du nord’ werden ze vrijgesproken.

Weyns werd vrijgesproken voor de moorden op Philippe Maréchal en Serge Pierrin. Lewus, die verdacht werd van de moord op Robert Bovenisty en de overval op de wapenhandel, werd vrijgesproken. Geerts werd enkel schuldig bevonden aan schriftvervalsing. Wat de talrijke moorden betreft, antwoordden de juryleden negatief op verschillende vragen. Daardoor blijven de moorden op Philippe Maréchal, Bovenisty, Pierrin en Pol Maréchal onopgelost.

Pépé Rosato en Anouar Bennane zijn de voornaamste veroordeelden voor de moorden op Francesco Vella, Onofrio Cacciatore, Georges Hardy en Mario Tomasi. De zitting werd opgeschort na het voorlezen van de antwoorden op de 415 vragen. Het hof moet zijn persoonlijke antwoorden formuleren op de veertien vragen waarop de jury met zeven stemmen tegen vijf antwoordde.

Bron » De Standaard