Rosato krijgt derde assisenproces, Habran en Dalem schuldig

In het tweede assisenproces tegen Marcel Habran en zijn kompanen heeft het hof via een arrest gevonnist dat de jury zich vergist heeft door Giuseppe Rosato schuldig te verklaren aan moord. De jury vond Rosato schuldig op basis van een getuige, maar die getuige was voor de jury in de bewuste moordzaak niet voldoende in het geval van Anouar Bennane, die daarom de vrijspraak kreeg.

Rosato zal daarom een derde keer voor assisen moeten verschijnen. Marcel Habran en Thierry Dalem werden schuldig bevonden op de verschillende aanklachten. Anouar Bennane kreeg de vrijspraak. De drie magistraten waren sinds gisterochtend in beraadslaging met de jury om te helpen bij het motiveren van het vonnis. Gisteravond kwam de jury tot het eindoordeel.

Marcel Habran is schuldig bevonden aan de overval op een geldtransport van Brinks, op 12 januari 1998 in Borgworm, maar zonder verzwarende omstandigheid van doodslag – voor deze verzwarende omstandigheid was hij op het eerste proces in Luik ook vrijgesproken. Ook Thierry Dalem is schuldig bevonden aan deze overval, met tweevoudige doodslag als verzwarende omstandigheid.

Dalem is ook schuldig aan de overval op een waardentransport van De Post op 19 december 1996 in Dison, en de overval op een waardentransport op de luchthaven van Findel (Luxemburg) op 9 oktober 2000. Habran en Dalem zijn ook schuldig bevonden aan leiderschap van een criminele organisatie. Het tweede luik van het proces bestaat uit de verschillende afrekeningen. Giuseppe Rosato werd door de jury schuldig bevonden aan de moord op Francesco Vella, d’Onofrio Cacciatore en Georges Hardy. Anouar Bennane werd volledig vrijgesproken voor de moord op Cacciatore en Hardy.

De jury baseerde zich voor een beslissing over de schuldvraag van beide beschuldigden op de getuigenis van Tony Samardzic, die veroordeeld werd op het eerste assisenproces. Maar het hof (de beroepsrechters) ontdekte tijdens het bestuderen van de motivatie door de jury een fout, omdat de getuigenis van Samardzic voor de twee beschuldigden verschillend ingeschat werd.

Daarom vinden de magistraten dat de jury zich vergist heeft en beslisten ze, via een arrest, zich niet uit te spreken over Rosato, en hem door te sturen naar een ander hof van assisen dan dat van Luik of Brussel. Er komt dus een derde proces over de schuldvraag van Rosato van de moord op Vella, Cacciatore en Hardy.

“Men moet dat niet opnemen als een oorveeg. De fouten werden begaan op het niveau van de bewijzen”, zei voorzitter Luc Maes aan de jury. De vierde moord, op Mario Tomasi, zal onopgehelderd blijven: ook hier werd Bennane vrijgesproken; Rosato werd schuldig bevonden door een nipte meerderheid van de jury, maar zoals de procedure voorziet bij een nipte deliberatie, kwam het eindoordeel bij de magistraten. Die oordeelden Rosato niet schuldig. Na zes jaar opsluiting, werd Anouar Bennane gisteren vrijgelaten. Vandaag om 14 uur hervat de zitting met het debat over de strafmaat voor Habran en Dalem.

Bron » De Morgen