‘Rol van gerecht in onderzoek naar moord op Cools moet onderzocht’

Zowat alle politieke partijen stelden gisteren een onderzoek te willen naar de manier waarop het gerechtelijk onderzoek naar de moord op André Cools is gevoerd. Mogelijk wordt daartoe de bevoegdheid verruimd van de parlementaire commissie die het onderzoek naar de Bende van Nijvel moet controleren. Alain van der Biest werd gisteren opnieuw uitvoerig verhoord.

De arrestatie en de inbeschuldigingstelling van ex-minister Alain van der Biest en drie andere verdachten wegens moord op PS-boegbeeld André Cools, werd gisteren op zowat alle partijbureaus aangekaart. Vooral de aanwijzingen dat het gerecht van Luik – althans aan de PS gelieerde figuren zoals hoofdinspecteur Raymond Brose – het onderzoek naar de moordaanslag bewust hebben geblokkeerd, stuitten op zware kritiek.

De CVP beklemtoonde het belang van een onafhankelijke magistratuur die ‘voluit en ongestoord’ haar werk doet. Volgens de partij moet het gerechtelijk apparaat ook zijn verantwoordelijkheid nemen en ‘zichzelf uitzuiveren’. ‘Wie faalt moet eruit’, luidde het. De CVP is ook voorstander van een externe controle op het gerecht, door de minister van Justitie en/of het parlement. De SP voelde zich niet geroepen tot grote verklaringen. ‘Het gerecht moet zijn werk doen en de zaak moet tot op de bodem onderzocht worden’, was de droge commentaar.

Maar volgens juridisch expert Renaat Landuyt dringt een ‘onderzoek van het onderzoek’ zich op. Hij wil het Luikse parket nog een laatste kans geven om een interne controle uit te voeren, maar wees tegelijk op de wettelijke mogelijkheden die de minister nu reeds heeft om parketleden te straffen en desnoods af te zetten.

Volgens de SP’er moet ook overwogen worden om de Bendecommissie ‘bis’, die moet nagaan wat er is misgelopen in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, ook bevoegd te maken voor de zaak-Cools en voor de affaire-Dutroux. PRL/FDF en Vlaams Blok eisten gisteren de oprichting van een nieuwe parlementaire onderzoekscommissie.

Agalev drong aan op de depolitisering van de bevorderingen in de magistratuur. En de Volksunie brak meteen een lans voor de federalisering van het departement justitie.

PS-voorzitter Philippe Busquin, die momenteel in New York verblijft voor een bijeenkomst van de Socialistische Internationale, hield zich gisteren op de vlakte. In een interview met de RTBF-radio stelde hij ‘een beetje verrast’ te zijn, maar beklemtoonde er steeds op aangedrongen te hebben dat de volledige klaarheid in dit dossier aan het licht zou komen.

Vandaag wordt minister van Justitie Stefaan de Clerck in de Kamer over de dossiers Cools en Dutroux geïnterpelleerd. De Clerck bracht maandag een bezoek aan de cel-Cools in Luik. Hij won inlichtingen in over de werking van de cel en besprak ook met procureur-generaal Anne Thily of bijkomende middelen nodig waren.

Over het eigenlijke onderzoek was er weinig nieuws. Het Luikse gerecht ondervroeg Van der Biest en twee andere verdachten opnieuw uitvoerig. Alle beschuldigden zijn nog steeds op secreet geplaatst. Woensdag beslist de raadkamer over hun verdere aanhouding.

Wellicht zal daarbij iets meer bekend geraken over de bewijslast die tegen hen werd verzameld. Gisteren kon nog vernomen worden dat een van de wapens, die op aanwijzen van de nieuwe getuige en verdachte Castellino uit de Ourthe werden opgevist, wel degelijk een pistool van hetzelfde kaliber is als datgene waarmee Cools werd vermoord.

Bron » De Tijd