Lobbyman Koen Blijweert verdacht van corruptie

Het Brusselse gerecht verdenkt zakenman en lobbyman Koen Blijweert ervan samen met zijn zakenpartner Charles de Pauw de hoofdcontroleur van de BTW-Zaventem, Freddy D.M. te hebben omgekocht. Zo konden beide mannen in 1997 een BTW-carrousel met gsms opzetten die hun honderden miljoenen opleverde. Gisteren werd de BTW-controleur aangehouden en werd Charles de Pauw ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. Koen Blijweert, die twee weken geleden voor de BTW-carrousel werd aangehouden, wordt volgende week over de corruptie ondervraagd.

Het gsm-onderzoek begon eind 1997 toen enkele grote fabrikanten van gsms de Bijzondere Belastingsinspectie er attent op maakten dat er wellicht een BTW-carrousel met gsms opgezet was. De firmas vonden het immers vreemd dat in enkele landen zoals Frankrijk grote hoeveelheden gsms op de markt gebracht werden tegen een prijs die lager was dan de productieprijs. De BBI meldde de feiten aan het Brusselse parket, dat eind 1998 een onderzoek opende.

Het gerecht ontdekte dat de firma Action Trading van Koen Blijweert en Charles de Pauw al sinds 1995 gsms importeerde en verkocht. De financiering van de firma gebeurde met een Luxemburgse back-to-backlening. De speurders stelden vast dat het bedrijf op grote schaal gsm-toestellen in een BTW-carrousel stopte zodat de fiscus onterecht de BTW op de toestellen aan de firma terugbetaalde.

In de lente van 1999 leidden deze vaststellingen tot een eerste aanhouding van Koen Blijweert en Charles de Pauw, de kleinzoon van de Brusselse bouwkoning Charly de Pauw. Beide mannen werd onder voorwaarden vrijgelaten. Na deze eerste aanhoudingen en de in verdenkingstelling in het bestek van dit dossier van de Brusselse advocaat Marc S., verplaatste het speurwerk zich naar diverse Europese landen.

Uit de inlichtingen die in die landen werden ingewonnen, blijkt onder meer dat een Pakistaan en een Pool die door het Brusselse gerecht in verdenking gesteld werden, stromannen van beroep zijn. Voor diverse klanten leverden ze hand- en spandiensten bij BTW-carrousels. Het gerecht kwam in het buitenland ook te weten dat Koen Blijweert meer met de zaak te maken had dan hij aanvankelijk toegaf.Dat leidde op 26 september tot een nieuwe aanhoudingsbevel tegen Koen Blijweert wegens onder meer schriftvervalsing, BTW-ontduiking en bendevorming. De man ontkent de feiten.

Onderzoeksrechter Roggen liet gisteren de hoofdcontroleur van de BTW-diensten van Zaventem, die zon 5.000 bedrijven controleren, aanhouden. De man bekende eerder tegenover de speurders van de Brusselse gerechtelijke politie dat hij op geregelde tijdstippen geschenken van Charles de Pauw en Koen Blijweert ontving om een oogje dicht te knijpen voor de BTW-carrousel met gsms. Charles de Pauw bevestigde dat hij geschenken gaf. Hij werd ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter.

Het parket gaf rechter Roggen gisteren de opdracht ook Koen Blijweert wegens actieve corruptie te vervolgen.

Het is niet de eerste maal dat Koen Blijweert in aanraking komt met het gerecht. Blijweert was de favoriete lobbyman van de voormalige CVP-partijsecretaris Leo Delcroix. Hij werd onder meer genoemd in dossiers van aangebrande overheidsbestellingen zoals de opdrachten voor de rattenverdelging en een dossier van commissielonen in verband met kantoorgebouwen voor overheidsambtenaren in de Noordwijk.

Zijn naam dook ook op in enkele potentiële corruptiedossiers zoals bij het geven van een geschenk van een half miljoen frank aan meubelen aan de privé-secretaris van premier Jean-Luc Dehaene. Blijweert ging telkens vrijuit.

Ook in het rattenverdelingsdossier werd Blijweert door het Brusselse gerecht buiten vervolging gesteld. Dat gebeurde nadat het hoofdstuk-Blijweert van de rest van het dossier werd afgesplitst. Een beslissing die in het Brusselse gerecht op heel wat kritiek stuitte en aanleiding gaf tot een intern onderzoek.

Bron » De Tijd