Het Hof weerlegt pedofiliebeschuldiging

Het Koninklijk Paleis reageerde afgelopen weekeinde voor het eerst in bijna twintig jaar heftig op de beschuldigingen als zou de toenmalige prins Albert deelgenomen hebben aan Roze Balletten. Dat gerucht duikt al sinds het midden van de jaren ’80 om de paar jaar in de juridische actualiteit op. Jarenlang reageerde het Hof niet, maar het publicatie van een boek, ‘Dossier pédophile, le scandale de laffaire Dutroux’, dat door de goed aangeschreven Franse uitgeverij Flammarion is uitgegeven, leidde wel tot een reactie. De regering maakte gisteren bekend dat het minister van Justitie Marc Verwilghen heeft gevraagd om juridische acties tegen de uitgeverij te ondernemen.

De auteurs van het boek zijn Jean Nicholas en Fréderic Lavachery, twee personen die zich als journalisten uitgeven en zich in het zog van de witte beweging na de zaak-Dutroux specialiseerden in de pedoseksuele verhalen en legenden die België rijk is. In het boek hernemen de auteurs onder meer het dossier van de Roze Balletten, het zogenaamde dossier-Pinon, dat in de jaren 80 mogelijk als één van de drijfveren voor de moordende raids van de Bende van Nijvel werd beschouwd.

Het dossier-Pinon werd door de diverse parlementaire commissies onderzocht. Bewijzen voor het verhaal vond niemand, maar de parlementaire commissies ontdekten wel dat het onderzoek niet volgens de regels van de kunst werd uitgevoerd.

Gerolf Annemans, fractievoorzitter van het Vlaams Blok in de Kamer, wees daar gisteren nog eens op en reageerde dan ook op de wijze waarop het Hof volgens hem het Parlement misbruikt in dit debat.

Het Koninklijk Paleis zegt op het boek immers niet te begrijpen dat Flammarion haar reputatie op de helling zet door beschuldigingen geuit door fantasten en sensatiezoekers te publiceren terwijl die al lang bekende beweringen in België na grondige parlementaire en journalistieke onderzoeken totaal ongegrond werden bevonden.

Veel nieuwe elementen staan er volgens auteur Jean Nicolas trouwens niet in het boek. Dat zei hij in een interview op 8 augustus tegen De Morgen-journalist Douglas de Coninck: Eigenlijk is mijn boek een soort vercommercialiseerde uitvoering van uw boek, de X-dossiers.

Bron » De Tijd