Duquesne richt nieuwe veiligheidsdienst op bij Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Duquesne wil in de schoot van het ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwe veiligheidsdienst oprichten. Dat heeft hij in de Senaat verteld. Een uitgebreide ‘federale directie voor openbare veiligheid’ moet de zogenaamde antiterroristische gemengde groepering vervangen, die zich louter richtte op terrorismebestrijding.

In de federale directie, die meer bevoegdheden zal krijgen dan de antiterrorismecel en alle aspecten van de openbare orde onder de loep nemen, zetelen vertegenwoordigers van verschillende diensten: de federale politie, de staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst, de algemene rijkspolitie, de Dienst Vreemdelingenzaken, het federale parket en een vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken.

Duquesne sluit niet uit dat de directie aangevuld kan worden met experts. De nieuwe federale directie zal in geval van noodsituaties niet enkel met de minister van Binnenlandse Zaken, maar ook met diens collega van Justitie in contact staan. De directie moet een soort kruispunt worden, waar informatie vanuit de verschillende veiligheidsdiensten samenvloeit. Volgende week is een overleg gepland met minister Verwilghen.

Duquesne verklaarde verder dat er een nieuwe task force werd opgericht binnen de Dienst Vreemdelingenzaken, waarin de staatsveiligheid, Justitie en Buitenlanse Zaken vertegenwoordigd zijn. Het is de bedoeling de stromen buitenlanders beter te controleren.

De minister zei ook verheugd te zijn dat er na de aanslagen in New York een grotere politieke consensus bestaat voor de uitbreiding van de staatsveiligheid en om een nieuwe wet op de telefoonaftap mogelijk te maken.

Bron » De Morgen