Belgische wapenhandelaar veroordeeld in Iran

De Belgische wapenhandelaar Jacques Monsieur is wegens onder meer onwettige wapenhandel door een militaire rechtbank in Iran veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Monsieur, die al meer dan een jaar in voorarrest zat, gaat wellicht niet in beroep en zou zijn celstraf afkopen. De wapenhandelaar is recent in ons land bij verstek tot vijf jaar opsluiting veroordeeld.

De uitspraak van de Iraanse rechtbank viel al een week geleden, maar raakte nu pas bekend. Monsieur was een jaar geleden gearresteerd. Volgens goed ingelichte bronnen werd hij aangehouden tijdens een vergadering met legerofficieren in de Oost-Iraanse stad Mashad.

De Iraanse autoriteiten zijn steeds bijzonder karig met informatie geweest. Lange tijd werd alleen gezegd dat “een Belg” met de naam “sjeik Monser” wegens spionage was aangehouden. De Iraanse autoriteiten verantwoordden de geheimhouding met het argument dat het om een militaire affaire ging.

De wapenhandelaar Jacques Monsieur heeft geen onbesproken reputatie. Een Belgische rechtbank heeft hem op 25 oktober tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld, onder meer wegens illegale wapenhandel.

Monsieur woonde op het ogenblik van zijn veroordeling in Frankrijk, maar ook daar liep een onderzoek tegen hem. De Franse autoriteiten hadden daarom zijn Belgisch paspoort in beslag genomen. Toen hij in Iran gearresteerd werd, had hij een Ivoriaans paspoort op zak.

In Frankrijk was Monsieur verwikkeld in het Elf-Aquitaineschandaal waarin onder meer ook gewezen minister Roland Dumas werd vernoemd. Monsieur zou in opdracht van Elf de wapens hebben geleverd waarmee de president van Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, in een bloedige staatsgreep ten val werd gebracht. Volgens Lissouba werd hij afgezet omdat hij een akkoord had gesloten met Amerikaanse oliemaatschappijen.

De Iraanse rechtbank heeft Monsieur veroordeeld wegens onder meer illegale wapenhandel, samenzwering en het onwettelijk bezit van vertrouwelijke documenten. Het zou gaan om bestekken en lastenboeken van het Iraanse leger of van wapenfabrieken. De militairen die samen met hem gearresteerd werden, zijn voor gelijkaardige feiten veroordeeld en ondertussen weer vrijgekomen.

Monsieur had erg nauwe contacten met Iran. Hij was een verbindingsman voor de export van de Iraanse wapenindustrie en zou ook geprobeerd hebben Teheran aan Stinger-raketten te helpen. Mogelijk is hij het slachtoffer geworden van een afrekening tussen hervormers en behoudsgezinden, een tegenstelling die in Iran ook binnen het leger speelt.

De militairen waarmee Monsieur samenwerkte, zouden aangeleund hebben bij de hervormers. Er zou ook sprake zijn van steekpenningen die de behoudsgezinden de andere groep niet gunden.

De Belgische wapenhandelaar kreeg tien jaar cel. Hij zat voor zijn proces al één jaar in de gevangenis. Volgens de Iraanse wet kan hij de rest van zijn straf vrijkopen. Monsieur moet hiervoor 400.000 dollar betalen, een bedrag dat hij zonder veel moeite op tafel zou kunnen leggen.

Als Monsieur vrijgelaten wordt, zal hij normaal gezien naar België uitgewezen worden. Daar wacht hem de gevangenisstraf wegens zijn veroordeling. Monsieur zou daarom in beroep willen gaan tegen de uitspraak in België.

Bron » De Standaard