Meer getuigen over persoonlijkheid Dutroux en Martin

Vandaag is de zitting van het assisenhof van de provincie Luxemburg net als gisteren gewijd aan het moraliteitsonderzoek van Michelle Martin. Maar ook de persoonlijkheid van Marc Dutroux zal middels enkele getuigenverhoren ter sprake komen.

Drie medestudenten van Michelle Martin aan de normaalschool hebben vanmorgen voor het assisenhof beschreven hoe haar persoonlijkheid evolueerde toen ze op 21-jarige leeftijd kennis maakte met Marc Dutroux.

“Het was niet meer de Michelle die ik voordien kende”, legde één van de getuigen uit. “Ze vertelde als jonge moeder over de ontrouw van haar man en liet zich zelf op een uitstapje verleiden”, getuigde een oud-klasgenote.

Michelle Martin en Marc Dutroux ontmoetten elkaar in 1981. Vanaf 1983 woonden ze samen. Kennissen en buren van het koppel uit Goutroux, Manage, Marcinelle en Sars-la-Buissière worden vandaag eveneens in Aarlen verwacht.

Bijkomende getuigen

Het assisenhof gaat akkoord met de oproeping van twaalf nieuwe getuigen. Diverse partijen hadden het hof daar om gevraagd. Het assisenhof wees echter ook enkele getuigenverhoren af, zoals dat van twee journalisten die Michel Nihoul geïnterviewd hebben.

Onder de getuigen die wel opgeroepen worden bevindt zich een meisje dat in het gezelschap van Nihoul en Lelièvre een vliegtuigreis van Spanje naar België heeft gemaakt. Ze vond dat Nihoul zich toen bijzonder opdringerig gedroeg.

Verder zullen ook twee ex-rijkswachters worden opgeroepen, één van de cel-Verdwijningen en één officier die in augustus ’96 verschillende huiszoekingen van het onderzoek-Dutroux gecoördineerd heeft. De verdediging van Laetitia Delhez had om deze drie getuigen gevraagd.

Bron » De Standaard