Geen schuldgevoelens bij Dutroux voor verkrachtingen ’85

Marc Dutroux heeft geen schuldgevoelens voor de verkrachtingen die hij in 1985 pleegde en voelt zich het slachtoffer van justitie door zijn opsluiting hiervoor van 1986 tot 1992. Dat getuigden de directeurs van twee strafinstellingen waar Dutroux toen verbleef. Marc Dutroux slaagde er in de aalmoezenier te doen geloven dat hij onschuldig vastzat, stelde gevangenisdirecteur in Jamioulx Raymond Hens. Volgens de directeur wist Marc Dutroux welke invloed een aalmoezenier heeft bij de beslissing over voorwaardelijke invrijheidstelling.

Ook legde Raymond Hens uit dat Marc Dutroux niet was zoals de andere gedetineerden. Zo bedreigde hij de cipiers niet maar was hij het voorwerp van vele rapporten voor zijn wispelturigheid in het werk dat hij in de gevangenis mocht doen. Voorst beschreef hij dat Marc Dutroux het wel eens aan de stok kreeg met andere gedetineerden die aan het schoonmaken waren. “Dat ging om provocatie”, stelde Hens.

De gevangenisdirecteur van Bergen, waar Dutroux tot 1992 verbleef, zag geen greintje schuldgevoel bij Marc Dutroux. “Integendeel, hij had het gevoel onrechtvaardig te zijn behandeld door advocaten en magistraten. Hij ontkende ook maar iets te maken te hebben met de verkrachtingen en had het over afgedwongen bekentenissen”.

Daniel Leblond herinnert zich Marc Dutroux als een gedetineerde die voortdurend kloeg over bedreigingen, agressie van medegedetineerden, het gevangeniseten en zijn detentievoorwaarden. De gevangenisdirecteur stelde niet te hebben begrepen waarom Dutroux in voolopige vrijheid werd gesteld terwijl hij geen echt reïntegratieplan had.

Marc Dutroux kon tijdens zijn gevangenschap van 1989 tot 1992 Michelle Martin ontmoeten in de spreekkamer van de gevangenis. De agent die hen bij deze ontmoetingen surveilleerde stelde vast dat Michelle Martin daarbij praatte over haar familie terwijl Marc Dutroux het had over seks en zaken. “Hij sloeg daarbij op tafel. Marc Dutroux was de commandant. Hij voerde het woord, anderhalf uur lang. Ik ben geen psycholoog maar Michelle Martin had er geen belang bij om zich te verdedigen”, legde de getuige uit.

Bron » Gazet van Antwerpen