Magnée vraagt nieuw onderzoek naar netwerk rond Dutroux

Xavier Magnée, één van de advocaten van Marc Dutroux op het voorbije assisenproces in Aarlen, heeft het gerecht nog eens om nieuwe onderzoeksdaden gevraagd in het kader van het dossier Dutroux-bis, over vermeende netwerken.

Dutroux zelf beweert een pion geweest te zijn in een netwerk waarvan hijzelf de omvang noch de medewerkers kent. Het dossier-bis werd jaren geleden afgesplitst van het dossier over de verdwijning en de ontvoering van de kinderen dat uiteindelijk voor assisen is behandeld.

De kamer van inbeschuldigingstelling behandelde vanmorgen het verzoek van Magnée. Advocaat-generaal Jean-Baptiste Andries vroeg de KI om het als onontvankelijk te verwerpen omdat Dutroux in het dossier-bis noch beklaagde, noch slachtoffer, noch burgerlijke partij is. Hij heeft dus volgens het parket-generaal geen enkele mogelijkheid om tussen te komen.

De KI zal op 22 november een arrest vellen.

Bron » De Standaard