Perslekken maken staatsveiligheid woest

De top van de staatsveiligheid maakt zich boos over het uitlekken van het jaarverslag 2004 van het Comité I, het orgaan dat in opdracht van het parlement toezicht uitoefent op de inlichtingendiensten. De administrateur-generaal van de staatsveiligheid, Koen Dassen, stond vorige week op het punt om een persconferentie te geven om zijn ongenoegen te ventileren, maar werd op de valreep teruggefloten door PS-minister van Justitie Laurette Onkelinx.

Het jaarrapport werd gisteren goedgekeurd door de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité I en is sindsdien een openbaar document. Maar onderdelen van het toen nog vertrouwelijke rapport lekten de voorbije weken uit in De Tijd, Gazet van Antwerpen en De Morgen. Dassen, de chef van de staatsveiligheid, reageerde woest.

Vorige week woensdag, na artikels in deze krant (DM 30/5), werd een spoedvergadering van de begeleidingscommissie samengeroepen. Daar moest Jean-Claude Delepière, de voorzitter van het Comité I, zich verdedigen tegen de suggestie dat de oorsprong van het lek zich in zijn comité zou bevinden. “Dassen was zeer kwaad en maakte er een persoonlijke zaak van”, zegt senator Hugo Vandenberghe (CD&V), die lid is van de begeleidingscommissie. “Hij had nog diezelfde dag een persconferentie georganiseerd, maar de minister van Justitie heeft dat verboden.”

Vooral de berichtgeving in deze krant over de manipulaties rond de benoeming van de chef van de staatsveiligheid blijkt Dassen in het verkeerde keelgat te zijn geschoten. In het jaarrapport wordt uitgelegd hoe de twee door de regering geselecteerde kandidaten, Dassen (VLD) en de voormalige onderzoeksrechter Jean-Claude Leys (MR), in enkele dagen tijd een veiligheidsmachtiging kregen. Normaal duurt zo’n procedure een half jaar.

Het onderzoek voor de toekenning van de veiligheidsmachtigingen gebeurde niet grondig en werd bovendien uitgevoerd door de toenmalige adjunct-administrateur-generaal van de staatsveiligheid, die nota bene zelf kandidaat was voor de hoogste functie. “De benoeming was een partijpolitiek dossier”, zegt senator Vandenberghe. “Dat is ware de achtergrond van het hele verhaal.”

Volgens insiders heeft de top van de staatsveiligheid het incident over de perslekken vooral willen aangrijpen om het Comité I te destabiliseren. Het is een publiek geheim dat de relaties tussen Dassen en het controlecomité gespannen zijn. Enkele jaren geleden, kort na zijn aantreden als chef van de staatsveiligheid, lanceerde Dassen meteen een frontale aanval op het Comité I, dat volgens hem door overdreven veel controles de werking van zijn dienst belemmerde. Als er al sprake was van een poging tot destabilisatie, dan lijkt ze mislukt, want de jacht op het lek werd gestaakt. Wel besloot de begeleidingscommissie Dassen uit te nodigen om maandag zijn standpunt te verduidelijken.

De krant La Libre Belgique zette gisteren de zaak op haar kop en lanceerde de onwaarschijnlijke hypothese dat de perslekken zouden passen in een manoeuvre om de PS te beschadigen, als een Vlaamse wraakoefening voor het mislukken van de splitsing van B-H-V. De krant merkt op dat er enkel naar Nederlandstalige kranten werd gelekt en dat die een selectie hebben gemaakt van de in het jaarverslag behandelde onderwerpen, met het doel “verdeeldheid en verwarring te zaaien”. Dat zou de bedoeling hebben gehad om vooral de Franstalige socialistische verantwoordelijken te treffen.

Bron » De Morgen