Geheim agenten mogen misdrijven plegen

Als de federale regering haar zin krijgt, mogen agenten van de Staatsveiligheid en van de militaire inlichtingendienst ADIV in het kader van hun opdracht straks ongestraft misdrijven begaan.

Minister van Defensie André Flahaut (PS) maakte het wetsontwerp op de bijzondere inlichtingenmethoden gisteren voor het eerst publiek in de Senaatscommissie Justitie. Het houdt onder meer in dat agenten van de inlichtingendiensten niet gestraft kunnen worden voor het plegen van “de strikt noodzakelijke strafbare feiten”, op voorwaarde dat ze de fysieke integriteit van personen niet in het gedrang brengen.

Dat geheim agenten misdrijven plegen, is een logisch gevolg van de nieuwe wettelijke en technologische middelen die de regering hen wil geven. Zo voorziet het wetsontwerp dat ze voortaan onder een valse identiteit kunnen optreden, bijvoorbeeld om te infiltreren in radicale groeperingen, en voor onbepaalde duur undercover rechtspersonen of zogenaamde frontstores mogen oprichten. Dat veronderstelt het opstellen van valse facturen, valse jaarrekeningen en andere illegale handelingen. Bij schaduwopdrachten is het ook denkbaar dat agenten de verkeerswet overtreden.

Het wetsontwerp stelt dat agenten en personen die hen hulp of bijstand verlenen, in bepaalde omstandigheden strafbare feiten mogen plegen, meer bepaald als dat gebeurt “in het kader van hun opdracht en met het oog op de efficiëntie ervan of ter verzekering van hun eigen veiligheid of deze van andere personen”.

Deze inbreuken moeten wel in verhouding staan tot het door de inlichtingenopdracht nagestreefde doel en “mogen in geen geval rechtstreeks en op ernstige wijze afbreuk doen aan de fysieke integriteit van personen”. Moorden of verkrachtingen zijn met andere woorden uitgesloten. Ook de magistraten die lid zijn van de controlecommissie die vooraf toestemming moet geven voor dergelijke inbreuken, kunnen hiervoor niet vervolgd worden.

De plannen van de regering stuiten op scherpe kritiek van de Orde van advocaten, de Liga van de rechten van de mens, het Comité I, het college van procureurs-generaal en de Raad van State. Het oprichten van fictieve rechtspersonen “sluit nauw aan bij provocatie”, meent bijvoorbeeld de Orde van de Vlaamse balies.

De Liga spreekt van “zware aanslagen op de rechten van de burgers” en vreest dat de inlichtingendiensten de nieuwe methoden ook zullen toepassen tegen organisaties als Greenpeace, de vakbonden en kritische onderzoeksjournalisten. Ook het Comité I, dat in opdracht van het parlement toezicht houdt op de inlichtingendiensten, noemt de nieuwe bevoegdheden die het wetsontwerp aan de geheime diensten toekent, “zeer verregaand in vergelijking met de huidige bevoegdheden” en vraagt bijkomende garanties om mogelijke misbruiken en ontsporingen te vermijden.

Bron » De Morgen