Michelle Martin moet in cel blijven

Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, komt voorlopig niet voorwaardelijk vrij. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank van Bergen beslist. Martin had een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating ingediend, maar dat werd dus geweigerd. Volgend jaar kan ze in september een nieuwe poging doen.

Martin werd vier jaar geleden door het assisenhof van Aarlen veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar. Sinds 14 augustus 2006 kan ze voorwaardelijk vrijgelaten worden. Vorig jaar diende ze een eerste verzoek in. De rechtbank vraagt dat er het komende jaar meer duidelijkheid komt rond de psychosociale rapporten en het risico op recidiven.

Er moet een geconcretiseerd plan voor sociale reclassering ingediend worden. Dat plan is moeilijk op te stellen, omdat alle aanvragen voor penitentiair verlof Martin automatisch geweigerd worden, zegt haar advocaat Thierry Bayet, die meent dat er talrijke contradicties in het dossier zijn. Omdat Martin in de cel zit voor misdrijven met een seksueel karakter, moet een rapport over een psychologische follow-up opgesteld worden. De directrice van de gevangenis waar Martin opgesloten zit, kan dan een nieuw advies geven.

De zitting, die achter gesloten deuren plaatsvond, duurde slechts enkele minuten. De vertegenwoordigers van de burgerlijke partijen waren niet aanwezig. Georges-Henri Bauthier, de advocaat van Laetitia Delhez, een slachtoffer van Dutroux en Martin, verklaarde een brief te hebben gestuurd en stelde dat hij zich niet verplaatst zolang Martin geen aannemelijke versie van de feiten geeft en haar deel van de verantwoordelijkheid niet erkent.

Bron » De Morgen