Zaak-Habran met spoed behandeld

Om chaos door procedurefouten te vermijden, wil minister van Justitie Stefaan De Clerck dat het nieuwe assisenproces tegen Marcel Habran nog voor de invoering van de nieuwe assisenprocedures plaatsvindt. “Kinderziektes zijn een onnodig risico”, zegt De Clerck vandaag in De Morgen.

Een concrete timing blijft onbeslist, want het is niet duidelijk wanneer de nieuwe assisenprocedures uitgewerkt zullen zijn. Habran zelf bekijkt met zijn advocaten een aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling. Volgens gerechtelijke kringen is de kans bijzonder groot dat de topgangster weldra weer op vrije voeten is.

Minister De Clerck stelt in De Morgen dat er vaart achter de zaak zit. “Bij het vastleggen van de timing voor het nieuwe proces komen heel wat overwegingen en risico-analyses kijken”, zo stelt de minister, die zich een uitgesproken voorstander toont van een herneming van het proces vóór de nieuwe assisenprocedures in werking treden.

“De nieuwe procedures zouden immers kinderziektes kunnen vertonen en we willen niet dat ongewilde technische mankementen voor problemen zorgen. We willen geen onnodige risico’s nemen.” Lees: Habran die ook deze keer zijn toevlucht neemt tot procedurefouten, kunnen we missen als kiespijn.

“Het is evident dat bij het nieuwe proces aandacht moet zijn voor de motivering van de jurybeslissing, maar dat kan perfect onder het oude stelsel”, zegt De Clerck. Een van de advocaten van Habran verwacht zich ten vroegste in september volgend jaar aan een herneming.

Bron » De Morgen