Habran & co vangen bot met vragen tot onontvankelijkheid

Het Brusselse hof van assisen, zetelend in Nijvel, oordeelde vandaag in het proces Habran bis dat de vervolgingen ten aanzien van de vier beschuldigden Marcel Habran, Thierry Dalem, Gileppe Rosato en Anouar Bennane wel degelijk ontvankelijk zijn. Het proces zal dus na het zomerreces in september hervat worden.

De advocaten spraken onder andere van een oneerlijk proces omdat beroep werd gedaan op beschermde, en betaalde, getuigen uit het milieu in het kader van het onderzoek. De beschuldigingen komen grotendeels voort uit de verklaringen van die beschermde getuigen.

Bron » De Morgen