Verdediging: “Ze willen hoofd van Habran tot elke prijs”

De verdediging van Marcel Habran heeft voor het hof van assisen van Luik volgehouden dat de federale procureur koste wat het kost het hoofd van Marcel Habran wil. De advocaten eisten de vrijspraak over de hele lijn. Ze verweten het openbaar ministerie dat het Habran als de grote baas van een misdaadorganisatie voorstelde en Pol Maréchal als een kleine garnaal.

Meester Uyttendaele zei dat het openbaar ministerie geen materiële elementen kon aandragen die de betrokkenheid van Habran bij de feiten bewijzen. “De federale procureur moet koppen doen rollen, met name die van Marcel Habran”, zei hij. De verdediging verweet de onderzoeksrechter dat ze alleen op de verklaringen van beschermde getuigen voortging.

Habran was volgens twee getuigen wel maar volgens een derde getuige niet betrokken bij de overval in Borgworm, aldus Uyttendaele. De advocaat herhaalde dat zijn cliënt een geldig alibi had voor de dag van de feiten. Hij wees ook op sporen die niet onderzocht werden.

De verdediging meent dat de jury zich niet op de verklaringen van de spijtoptanten kan baseren om een veroordeling uit te spreken. “Het gaat om de eerste zaak in de hele gerechtelijke geschiedenis van België waarin een beroep wordt gedaan op spijtoptanten”, legde meester Kennès uit. Maar het OM liet de juryleden niet weten dat er geen wet op spijtoptanten is, zei hij. “Alle huidige wetsvoorstellen verbieden een veroordeling die enkel en alleen op spijtoptanten steunt.”

De verdediging van Habran voerde aan dat alleen zijn aanwezigheid op de plaats van de feiten en de rol die hij gespeeld zou hebben, van belang zijn. Als hij als bestuurder van een Volvo op de plaats van de feiten was, was hij diegene die niet geschoten had.

Bijgevolg zou hij enkel voor poging tot diefstal veroordeeld kunnen worden, zonder de verzwarende omstandigheden, waaronder doodslag. Maar volgens Kennès was Habran niet in Borgworm. En niets toont aan dat hij bij de feiten in Findel betrokken was. “De enige conclusie die getrokken kan worden, is dat Marcel Habran moet worden vrijgesproken voor de feiten in Borgworm en Findel”, voerde de advocaat aan.

Bron » De Morgen