Advocaat van Habran hekelt werkwijze speurders

Op het assisenproces bis van Marcel Habran en consorten in Nijvel, heeft de verdediging van Marcel Habran de manier van werken van de speurders in vraag gesteld. Volgens mr. Uyttendaele hebben de speurders zich tevreden gesteld met het opmaken van een “beeld ten laste, met Marcel Habran in de hoofdrol van een slechte film”.

Aan het begin van zijn betoog herinnerde mr. Uyttendaele eraan dat zijn cliënt Marcel Habran maar betrokken is voor één van de zestien zaken waarover in Nijvel wordt geoordeeld. “Jullie oordelen over het leven van een oude man. Niets laat toe om met zekerheid zijn schuld te bepalen.”

Net als tijdens het eerste assisenproces in Luik, betwistte hij de manier waarop de politie het onderzoek voerde. Volgens hem hebben ze Marcel Habran als hoofdrolspeler opgevoerd en van hem een ster van het groot banditisme gemaakt waarvan ze de kop wilden.

“Ze zijn een oorlog begonnen en voelden de noodzaak om zich te wreken voor wat ze hebben gezien in Borgworm (de overval op een geldtransport, nvdr). Met hun manie om tot antwoorden te komen, hebben ze zich laten meeslepen door hun overtuigingen. Zij waren als grote speurders gefascineerd door de topgangsters. Ze wilden gaan voor de koning van de jungle, eerder dan voor een kleine garnaal”, aldus de advocaat.

Mr. Uyttendaele contesteerde de geloofwaardigheid van een aantal getuigen uit het dossier, zoals Lilo Screrra, Rolando Cerri en Didier Singleton. De verdediging is van mening dat ze geruchten rondstrooiden, op basis van toogpraat, en dat ze niet de echte getuigen van de feiten waren. De verdediging sprak van een puzzle ten laste die werd opgezet tegen zijn cliënt.

De speurders deden aan shopping door bezwarende stukken op te pikken over de verdachten en de elementen te verwerpen die ze witwassen. “Dat is vals spelen, gebaseerd op een verplicht resultaat”, aldus mr. Uyttendaele. “Koste wat kost hebben ze geprobeerd de these dat Marcel Habran schuldig is, proberen geloofwaardig te maken. Het doel rechtvaardigde alle middelen, incluis de koppigheid.”

Bron » De Morgen