Vijfhonderd nieuwe tips over Bende van Nijvel

Eén maand nadat de Cel Waals Brabant een nieuwe robotfoto lanceerde in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, zijn bij de federale politie 500 tips binnengekomen. “Eén op de vijf kan als mogelijk interessant worden beschouwd, maar vereist bijkomend onderzoek”, zegt de leider van het onderzoek Eddy Vos. “In elk geval wordt van alle tips een proces-verbaal opgemaakt, en het is aan de bevoegde magistraat om de prioriteiten vast te leggen.” Ook met betrekking tot de robotfoto liepen diverse tips binnen. “Sommige daarvan verdienen verder onderzoek.”

De magistraten hebben gevraagd om extra onderzoekers aan te stellen, en de federale politie leek het voorstel gunstig gezind. Maar hoeveel extra speurders er wanneer zouden worden ingezet, moet nog bepaald worden. Ondertussen loopt het onderzoek naar de Bende gewoon door. Interne bronnen melden dat het, zoals eerder was aangekondigd, effectief zou gaan om daders uit het Franse bandietenmilieu. Dat was in de jaren 1980 erg actief in de Belgische prostitutie, het drugsmilieu en de wapentrafiek.

Bron » Knack

“Al veel inspanningen geleverd om gerechtskosten te drukken”

Er zijn al veel stappen gezet om de gerechtskosten voor telefonie en DNA-onderzoek te beheersen. Dat zegt Justitieminister Stefaan De Clerck in een reactie op de oproep van de Commissie Modernisering voor de Rechterlijke Orde, die de overheid opriep dringend de tarieven terzake te heronderhandelen.

Wat telefonie betreft wijst De Clerck erop dat de kosten sinds 2003 “op een eerder relatief forfaitaire basis” worden vastgesteld en dat die niet noodzakelijk de reële kosten weergeven. Het BIPT spit het dossier momenteel uit en komt eind deze maand met een rapport op de proppen.

“Op basis van deze objectieve gegevens zal het BIPT verder een bemiddelende rol spelen tussen de tele-operatoren en de overheid”, stelt De Clerck in een mededeling. Plannen om de kosten voor DNA-onderzoek te verminderen sneuvelden dan weer door de val van de regering.

Bedoeling was die te drukken door het onderzoek Europees aan te besteden, omdat die kosten in het buitenland beduidend lager liggen. Daarvoor diende echter de DNA-wet te worden gewijzigd en een kb te worden genomen. De Clerck wijst erop dat ook een initiatief in voorbereiding was om een basiswet over gerechtskosten in elkaar te boksen.

Dat nu al 60% van het budget 2010 is besteed, is dan weer geen reden tot bezorgdheid. “Dit is mee veroorzaakt door betalingen van een groot gedeelte facturen van 2009”. “De CMRO is perfect op de hoogte van al deze ontwikkelingen en heeft net de opdracht mee te werken aan een betere beheersing van de gerechtskosten”, besluit De Clerck.

Bron » De Morgen

Tweederde van budget gerechtskosten al opgebruikt op 31 mei

Van het initieel budget voor gerechtskosten in 2010, 89,4 miljoen euro, was op 31 mei al tweederde of 60 miljoen euro opgebruikt. Dat zegt de Commissie Modernisering voor de Rechterlijke Orde, CMRO. Daarbij komt dat er tot 31 mei nog geen telefoniekosten betaald werden, goed voor een achterstand van meer dan zeven miljoen euro.

De gerechtskosten zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen, zelfs geëxplodeerd volgens de CMRO. Op het eerste gezicht duiden de cijfers voor 2009 op een vermindering van de uitgaven in vergelijking met 2008 – al werd nog vijf miljoen euro meer uitgegeven dan het initiële budget van 89,4 miljoen euro – maar een aanzienlijk aantal facturen bleef onbetaald.

“De gerechtskosten zijn niet gedaald in 2009, want de betalingen stemmen niet overeen met de gefactureerde kosten”, klinkt het bij de CMRO. Bij overschrijding van het budget moet het nodige geld gehaald worden bij andere posten, zoals het personeelsbudget, waar vacante plaatsen uitgesteld worden.

“De toestand wordt onhoudbaar en zal faliekant aflopen”, waarschuwt de CMRO. Volgens de commissie is een gezamenlijke en krachtdadige actie van de politieke en gerechtelijke overheid dringend nodig, waarbij het hoofddoel de beheersing van de kosten moet zijn. “De besparingen moeten er komen, maar mogen nooit ten koste gaan van het heilige principe van de kwaliteit van het onderzoek en de waarheidsvinding”, klinkt het.

Bron » De Morgen

Belgium’s most wanted gevat: een aftandse VW Golf GTI

Het speurwerk naar de Bende van Nijvel, goed voor 28 moorden in de periode 1982-85, heeft eindelijk een concreet resultaat opgeleverd: een rijklaar exemplaar van het VW Golf GTI-model dat de schurken gebruikten bij hun raid op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985, de allerlaatste in de rij. De zoektocht naar dit verouderde model had heel wat voeten in de aarde. Auto’s zijn niet voor de eeuwigheid gemaakt en worden na verloop van tijd vervangen door een nieuwer model.

De aftandse Golf werd gebruikt voor de verfilming van een reconstructie van de overval in Aalst. Die werd uitgezonden door RTL en VTM. In de slag om de kijker was de VRT de beide commerciële zenders te vlug af. De nieuwsredactie van de publieke omroep meldde voordien al dat er weer nieuws was over de Bende en illustreerde dat bericht met fragmenten uit de reconstructie van de overval die vorige eeuw is gemaakt door de Franse tv-journalist Pierre Abramovici en die ook in ons land vertoond is geweest.

De wedersamenstelling van de rechercheurs werd aardig verpakt in een reportage over de laatste dertig uur van de Bende. Op zich een goed idee, want opsporingsberichten zijn verschrikkelijk saai. VTM onderbrak de uitzending met een reclameblok, ondermeer voor Knack, dat het nieuwe Bende-verhaal op de cover had gezet. Overigens is de uitgever van het weekblad mede-eigenaar van VTM.

In de reportage kwamen enkele getuigen aan het woord. In tegenstelling tot VTM voegde RTL er nog korte interviews aan toe met de vrouwelijke onderzoeksrechter Michel, die in Charleroi het dossier beheert, substituut Raynal, de griffier, en toonde de zender nog enkele dames die druk in de weer waren met de stoffige paperassen uit het gigantisch gerechtelijk bundel.

Het moment suprême was uiteraard het laten zien van een nog nooit eerder vertoonde robotfoto van de man die op die bewuste avond in november 1985 wellicht achter het stuur zat van de Golf. Er volgde uiteraard een oproep aan het publiek: “Als je meer weet over deze man, laat het ons dan weten, anonimiteit gewaarborgd.” Inmiddels waren wel al verschillende getuigen met hun naam in beeld gekomen.

Eén van die getuigen was de man op wiens verklaringen de compositietekening is samengesteld. Hij reed op 9 november 1985 op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Aalst toen zijn aandacht werd getrokken door een VW Golf. Hij vond het gedrag van de inzittenden maar wat raar en meldde dat na de overval aan de politie. Begin 2000 werd de man opnieuw gehoord, deze keer onder hypnose. Lang niet iedereen vindt dat een goede verhoormethode. Hoe dan ook, het is op basis van dat verhoor dat de nieuwe robotfoto is gemaakt.

Waarom het zo lang heeft geduurd vooraleer die afbeelding aan het publiek werd getoond, is een raadsel. Technische problemen misschien? Zo schreef substituut Raynal in een brief van 21 juni 2002 aan de nabestaanden van de slachtoffers: “Actueel wordt gewerkt aan het samenstellen van een synthese van het gedragspatroon van de verschillende daders. Dat moet het specialisten mogelijk maken om een psychologisch daderprofiel samen te stellen. Die werken worden echter momenteel vertraagd door technische problemen, met name defecten aan het computermateriaal en de scanner.”

Nog een raadsel. In de RTL/VTM-reportage werd gemeld dat iemand op die dramatische novemberavond aan het Texaco-tankstation op de E40 ter hoogte van Ternat een gewapende persoon de autosnelweg had zien oversteken. Aan de pomp stond toen een zwarte VW Golf geparkeerd, evenwel zonder te tanken. Gaat het om dezelfde persoon van wie in 1986 een robotfoto is gemaakt zonder hem ooit aan het publiek te tonen? Toen heette het dat deze zwartharige man met een gemiddelde lichaamsbouw 25 tot 30 jaar zou zijn, 1,60 tot 1,70 cm groot, een regenmantel droeg en een geweer met korte loop zou hebben laten vallen.

Stel dat de onderzoekers na deze uitzending een zeer waardevolle tip krijgen in de zin van: “Ik ken die man, hij heet zus en hij woont zo.” Hoe moet het dan verder? Eddy Vos, die de operationele leiding van het onderzoek heeft, is zich maar al te zeer bewust van de situatie. In Knack verklaarde hij: “Dat is het grote probleem met dit onderzoek. Als we een dader kunnen identificeren, kunnen we hem uitnodigen en vragen wat hij heeft gedaan op 9 november 1985 om 19 uur. Maar daar zal nu niet veel meer uitkomen.”

Dat klopt. Pas nadat de tip is genoteerd, begint het eigenlijke speurwerk naar de verdachte. Politiewerk is iets gecompliceerder van een aflevering van de tv-serie CSI, waarin men de misdadigers uit een proefbuisje tovert. Op basis van alleen maar de perfecte gelijkenis van een verdachte met de man op een robotfoto zal een rechter nooit een veroordeling uitspreken.

Bron » Apache

Twintig goede tips over Bende

De robotfoto van de nieuwe verdachte van de Bende van Nijvel die vorige week verspreid werd, heeft heel wat tips opgeleverd. De commerciële zenders VTM en RTL-TVI zonden vorige week een reconstructie uit van de Bende-overval in Aalst van 9 november 1985. Bij die overval vielen acht doden.

Een getuige schetste onder hypnose een robotfoto van een van de vermoedelijke daders toen die onderweg was naar Aalst. “Wij hebben in totaal een 300-tal tips gekregen na de uitzendingen op tv en de artikels in de krant”, zegt Eddy Vos, de leider van het onderzoek. “Met honderd daarvan kunnen we iets aanvangen. Twintig ervan lijken me echt interessant.”

Bron » De Standaard