Commissie maakt brandhout van justitiebeleid

De uitgaven van de rechtbanken zijn onoverzichtelijk. Een eenvoudige centrale boekhouding heeft justitie niet, dus is het gissen naar de balans tussen inkomsten en uitgaven. Dat stelt de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. De Standaard en La Libre Belgique berichten over de omvangrijke nota die vandaag op het bureau van alle rechters en magistraten belandt.

Ruim 820 miljoen euro bedraagt het budget van de rechterlijke orde. Driekwart van hun uitgaven bestaat uit de lonen van het personeel. “Dat is veel geld, dus is er een goed personeelsbeleid nodig”, vindt commissielid Linda Van de Moortel. “Voor de begroting van dit jaar is zelfs niet eens duidelijk hoeveel mensen vertrekken en hoeveel er worden vervangen. Transparantie is totaal zoek in het budgetbeheer”.

Los van de personeelskosten moet justitie zich volgens de commissie ook bezinnen over andere uitgaven, zoals het computerpark en de gerechtskosten (telefoontaps, DNA-onderzoek…) in strafzaken. Die zijn sinds 2000 continu gestegen, naar bijna 90 miljoen euro. “De achterstallige facturen lopen op tot dertig miljoen”, schat commissielid Jean-Pierre Janssens. “Iedereen weet dat er te weinig geld is, maar niemand weet hoeveel er exact nodig is”, zegt hij in De Standaard.

Bron » De Morgen