Kwart politiezones moet verdwijnen

Een kwart van de lokale politiezones is te klein om zelfstandig te bestaan. Van de huidige 195 moeten er 49 verdwijnen. Dat zegt Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken (Open Vld). “Om efficiënt te kunnen inspelen op de veiligheidsnoden moeten er minstens 75 agenten zijn in een politiezone. Een kwart voldoet niet aan die norm. Fusies zijn onafwendbaar. Dat is een opdracht voor de volgende regering”, legt Turtelboom uit.

“Met het geld dat door de fusies wordt uitgespaard, moet een nieuw dotatiesysteem worden uitgewerkt. Het huidige, dat 10 jaar geleden werd ingevoerd op basis van de oude politiestructuur, voldoet niet meer.” Turtelboom trekt ook aan de alarmbel voor de federale gerechtelijke politie. Tussen nu en 2019 gaat tweederde van de rechercheurs met pensioen. “Om het verlies op te vangen, moeten we tijdig nieuwe rechercheurs aanwerven.”

Bron » Gazet van Antwerpen