Milquet wil “slankere, meer efficiënte politie”

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) vindt dat er “duidelijk nood is aan een slankere, meer efficiënte politie”. Er zijn te veel statuten en die zijn te ingewikkeld, aldus de minister. En ook de premies die aan die posten hangen wil ze herzien. “De politiemensen moeten geen loon inleveren, maar bij sommige premies kun je de vraag stellen of ze gepast zijn”, luidt het.

De legislatuur van Di Rupo I duurt nog nauwelijks 2,5 jaar, maar Milquet hoopt de politie tegen dan grondig te hertekenen. Federale en lokale politie moeten meer samenwerken en de administratieve last moet minder. Tegelijk wil de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken herbekijken of de politie wel moet instaan voor de beveiliging van gerechtsgebouwen of gevangenentransport. Ze wil de politie immers weer vaker op straat, om “sneller te merken wanneer iets niet pluis is”.

Een ander aspect van moderne politiediensten is de informatica. Het huidige systeem is gedurende twintig jaar stukje bij beetje uitgebouwd. “Nu is het moment gekomen om de databankenen en andere communicatiesystemen op elkaar af te stemmen en te moderniseren”, oordeelt Milquet.

Voorts wil ze zwaarder inzetten op de opsporing van misdaadgeld. Met de winst die criminelen maken kan eventueel een deel van de politiewerking gefinancierd worden. De verdeling van de budgetten tussen de lokale politiezones moet dan weer correcter. Tot slot wordt ook familiaal geweld opgenomen in het Nationale Veiligheidsplan.

Bron » Gazet van Antwerpen