Politie kan huur niet betalen

Verschillende lokale politiezones hebben samen meer dan 1 miljoen euro huurachterstand. In totaal kampen 33 politiezones met schulden uit de afgelopen vijf jaar. Met bijna 378.000 euro aan schulden is de politiezone Boraine, vlakbij Bergen, de grootste wanbetaler.

Andere zones met een pak achterstand zijn Oostende (183.687 euro), Schaarbeek-Sint-Joost-ten-Node/Evere (95.027 euro) en de politiezone rond Aarlen (46.675 euro), zo schrijft De Standaard.

De oorzaak van de achterstand is de bijzonder complexe huurregeling. Alles begint bij de politiehervorming van begin jaren 2000. Daardoor hadden de kazernes plots geen officiële eigenaar meer. De Regie der Gebouwen dokterde daarop een erg complex systeem uit.

De korpsen konden kiezen of ze eigenaar wilden worden van hun kazernes. De korpsen die een kazerne huren, zijn volgens de Regie benadeeld ten opzichte van kazerne-eigenaars. Ter compensatie krijgen ze daarvoor overheidsgeld.

Eén politiezone trok naar de Raad van State om de ingewikkelde regeling aan te vechten. Die oordeelde dat er geen wettelijke basis voor bestond. Door dat hiaat in de wet bleven de huurfacturen een tijd lang liggen. De schulden bij de zones stapelden zich op. Pas sinds kort kunnen ze die mondjesmaat terugbetalen.

Bron » Knack