Elke gevangene krijgt elektronisch dossier

Elke gevangene krijgt in de toekomst een elektronisch dossier dat centraal wordt beheerd door het gevangeniswezen. De ministerraad heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom vandaag de toelating gegeven een opdracht te gunnen voor de aanpassing van het informaticasysteem en effectief met de ontwikkeling te starten.

Er bestaat al een uniform dossier, maar dat is volgens de minister te beperkt. Het bevat voornamelijk de meest noodzakelijke informatie over de juridische achtergrond, de strafberekening en de strafuitvoeringsmodaliteiten. Een pak informatie over veiligheid, regime, detentieplan en de voorbereiding op de reïntegratie wordt per inrichting bewaard en gaat vaak verloren wanneer een gevangene bijvoorbeeld verhuist.

Een aanpassing van het informaticasysteem Sidis moet het mogelijk maken een ’track record’ over de gedragingen en gewoontes van een gedetineerde binnen de gevangenis bij te houden. Bedoeling is dat met het nieuwe systeem justitie, politie en de gemeenschappen – dus alle actoren van de strafketen – snel, gemakkelijk en veilig informatie kunnen uitwisselen.

Nog op informaticavlak keurde de ministerraad het PC@Work-project goed. Dat moet er voor zorgen dat eind 2014 iedereen binnen Justitie hetzelfde besturingssysteem en dezelfde kantoorsoftware op zijn computer krijgt. Nu is dat niet het geval, waardoor collega’s soms documenten naar elkaar doorsturen, maar die niet geopend krijgen of ze niet kunnen bewerken.

Bron » De Morgen