Koning verleende vorig jaar 53 keer gratie

Koning Albert II verleende vorig jaar gratie aan 53 veroordeelden, blijkt uit de cijfers van de federale overheidsdienst Justitie.

Volgens de grondwet heeft de koning het recht ‘de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen’. De aanvraag wordt behandeld door de dienst Genade, maar de koning ondertekent de gratie.

“Genade kan worden toegekend op basis van verschillende elementen”, aldus Koen Peumans, woordvoerder van de FOD Justitie. Zo kunnen er nieuwe elementen optreden, die dateren van voor de veroordeling en waarmee de rechter geen of onvoldoende rekening heeft kunnen houden, zoals ernstige medische redenen.

Soms spelen er ook elementen mee die dateren van na de veroordeling of is er zo’n lange tijd tussen de veroordeling en de uitvoering van de straf en heeft de persoon duidelijk zijn leven gebeterd. Ten slotte bestaat de technische genade.

Iemand die bijvoorbeeld ooit drie dagen onrechtmatig in hechtenis heeft gezeten, kan genade krijgen voor deze drie dagen bij een nieuwe, terechte, opsluiting.

In 2012 werden 955 genadeverzoekschriften ingediend. In 2011 werden er nog 993 verzoeken ingediend en kregen 70 mensen gratie, wat neerkomt op een inwilliging van 7 procent van de verzoekschriften. In 2012 werd 5,5 procent van de aanvragen ingewilligd.

Bron » De Morgen