Koning verleent steeds minder gratie

In de eerste helft van 2013 verleende koning Albert aan 14 gedetineerden genade. Hij ontving 487 vragen in die zin. Dat is verhoudingsgewijs (2,8 procent) een halvering van het aantal gratieverleningen ten opzichte van 2012, toen 5,5 procent van de vragen (53 op 955) ingewilligd werden.

In 2011 kreeg 7 procent (70 op 993) genade en in 2010 5,9 procent (75 op 1.256). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Inge Faes (N-VA).

In het verleden werden er aan Vlaamse kant kritische vragen gesteld over het feit dat er steeds veel meer Franstaligen genade kregen dan Vlamingen. In 2010 was dat het geval met 69 Franstaligen en 6 Nederlandstaligen. In 2011 was de verhouding 53-17 en in 2012 39-14. In 2012 is het aantal echter bijna gelijk. Van de 14 die genade kregen, zijn er 8 Franstalig en 6 Nederlandstalig.

Over de communautaire verschillen in het verleden stelt Turtelboom dat deze het gevolg kunnen zijn van een verschillende adviespraktijk van de parketten. “Bij genadeverzoeken wordt immers steevast het advies van het parket gevraagd.”

De minister wijst er tevens op dat er in 2011 en 2012 diverse initiatieven genomen werden om de genadeprocedure in beide taalgroepen te uniformeren.

Bron » De Morgen