Koning kende 1.094 keer een strafvermindering toe

De afgelopen vier jaar heeft koning Albert 6.241 genadeverzoeken voor een strafvermindering ontvangen. In 17,5 procent van de gevallen ging het staatshoofd daar ook op in. Dat antwoordde minister van Justitie Stefaan De Clerck op een parlementaire vraag van N-VA-Kamerlid Els De Rammelaere, zo berichten de Corelio-kranten vandaag.

Tot begin deze eeuw werden jaarlijks meer dan tweeduizend aanvragen om genade ingediend. Sinds 2005 lag het aantal telkens lager. Een genademaatregel moet nooit worden gemotiveerd omdat het een voorrecht is dat door de grondwet aan de koning is toegekend. Voor de toekenning van genade wordt rekening gehouden “met de sociale, familiale en professionele situatie van de verzoeker”, zei De Clerck wel.

Veel genadeverzoeken zouden niet uitgaan van gedetineerden, maar van personen die door politierechtbanken zijn veroordeeld tot boetes en rijverboden. De minister verdedigt het systeem als onderdeel van een “coherente strafuitvoeringspolitiek, waarin de sanctie maximaal aan de veroordeelde is aangepast ten einde het risico op recidive te verminderen”. De N-VA vindt het echter een “middeleeuwse praktijk” en vraagt dat het genaderecht wordt afgeschaft.

Bron » De Morgen