Open Vld wil genaderecht afschaffen

Open Vld-senator Guido De Padt breekt vandaag een lans voor het afschaffen van het genaderecht. Het “recht van genade” is in ons land het recht van de koning om door de strafrechter uitgesproken straffen kwijt te schelden, te verminderen of om te zetten in een andere straf.

Uit cijfers die De Padt opvroeg bij de minister van Justitie blijkt dat er tussen 2007 en september 2010 5.326 genadeverzoeken werden ingediend. Dat zijn er gemiddeld vier per dag. Van de 5.326 genadeverzoeken werden er 623 ingewilligd.

“Merkwaardig is dat over die vier jaar slechts 23 procent van de Nederlandstalige genadeverzoeken werden ingewilligd, terwijl 77 procent Franstaligen op een minder strenge strafuitvoering konden rekenen”, stelt De Padt.

“Uit het antwoord van de minister is niet af te leiden wat daar juist aan de basis van ligt en daar knelt het democratisch schoentje. Voor het indienen en behandelen van genadeverzoeken is geen geformaliseerde procedure vastgesteld.

Wettelijke bepalingen bestaan er niet en de toekenning van de genade wordt enkel geconcretiseerd door enkele ministeriële omzendbrieven en interne richtlijnen van de minister van Justitie.

De koning dient de inwilliging van genadeverzoeken niet te motiveren noch te verantwoorden aangezien het een grondwettelijk voorrecht betreft”, aldus de Open Vld-senator. Volgens hem wordt het genaderecht beter afgeschaft en moeten de strafuitvoeringsrechtbanken als bijsturingsinstrument gebruikt worden.

Bron » De Morgen