Koning verleent steeds minder gratie

De koning verleent steeds minder gratie aan veroordeelden. Afgelopen jaar kregen 75 mensen genade, een kwart minder dan in 2009. Dat meldt de VRT op basis van cijfers van de federale overheidsdienst Justitie.

Ook het aantal aanvragen voor gratie daalde met een zesde. Van de 75 gratieverleningen werden er 69 toegekend aan Franstaligen. Volgens de grondwet heeft de koning het recht “de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen”.

De aanvraag wordt behandeld door de cel Genade van Justitie, maar de koning ondertekent de gratie. In 2008 waren er nog 175 gratieverleningen op 1.272 aanvragen. In 2009 daalde dat aantal tot 100 op 1.509 aanvragen en in 2010 waren het er nog eens 25 minder: 75 op 1.243 aanvragen.

Bron » De Morgen