Staatsveiligheid dient klacht in na lekken geheim rapport

De Staatsveiligheid dient klacht in tegen onbekenden nadat een geheim rapport gelekt werd in de media. Dat zegt Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid. Het veroorzaakt ophef omdat er namen van verschillende politici in vermeld staan.

Het rapport, een ‘fenomeenanalyse van niet-staatsgestuurde inmengingsactiviteiten’, richt zich op organisaties als Scientology en Sahaja Yoga. Zij zouden politici benaderen om beslissingsprocessen te beïnvloeden. In het rapport komen de namen van onder andere Rik Torfs, Maggie De Block en Tony Van Parys voor.

Volgens Winants stuurde de Staatsveiligheid het rapport in oktober 2012 door naar verschillende politici, onder wie premier Elio Di Rupo, vicepremiers Didier Reynders, Johan Vande Lanotte en Joëlle Milquet, justitieminister Annemie Turtelboom en Vlaams minister-president Kris Peeters. Ook het federaal parket, Buitenlandse Zaken en het koninklijk paleis kregen een versie. Het rapport stond niettemin als ‘geheim’ gekwalificeerd – een van de hoogste kwalificaties.

Winants zei op een persconferentie verbaasd en “bijzonder verontwaardigd” te zijn over het uitlekken ervan, vier maanden nadat het verspreid werd. Temeer omdat enkele weken eerder al een ander rapport uitlekte, een dat in december 2012 overgemaakt werd aan een beperkter aantal politici en ambtenaren van Buitenlandse Zaken.

“Lekken over een geheim rapport is een misdrijf”, zei Winants. “De Staatsveiligheid zal gepaste juridische stappen ondernemen.” Winants voegde daar later aan toe dat klacht zal ingediend worden tegen onbekenden. Als de bron van het lek gevonden wordt, riskeert die een correctionele straf.

“De Staatsveiligheid kan zich niet van de indruk ontdoen dat men zich van debat vergist en schiet op de boodschapper”, zei Winants. “We zijn bevoegd om inlichtingen in te winnen over activiteiten die een bedreiging zijn voor de veiligheid van de staat, de democratische rechtsorde en de internationale relaties.”

“Schadelijke sektarische organisaties zijn daar deel van. We hebben deze zaak vanuit dit standpunt benaderd. We baseren ons bovendien op de lijst die samengesteld werd door de parlementaire onderzoekscommissie over sekten. Het is daarom verwonderlijk dat ons nu verweten wordt wat we volgens de wet moeten doen. Wij doen gewoon ons werk.”

Winants ontkende met klem dat politici zouden gescreend worden. “Als inlichtingendienst volgen we sekten op basis van hun activiteiten. Die organisaties benaderen onder andere politici. Zij zijn belangrijk voor hen vanwege hun functie: professor, arts of parlementair. Het is dus evident dat politici niet ten kwade mogen geduid worden als ze benaderd worden door Scientology. (…) Als ze vermeld worden in ons rapport, is dat omdat ze benaderd zijn. Ze zijn dus eerder lijdend voorwerp dan ’target’.”

Winants betreurde dat de Staatsveiligheid in een slecht daglicht wordt gesteld, ondanks de pogingen tot meer openheid van de jongste jaren, zoals het geven van interviews en publiceren van jaarverslagen. Winants sprak van een “interne afrekening”.

Het hoofd van de Staatsveiligheid, die kandidaat is om zichzelf binnenkort op te volgen, antwoordde later bevestigend op de vraag of hij zich persoonlijk geviseerd voelde. “De hele Staatsveiligheid wordt hier geviseerd. Ik kan niet zeggen dat dit iets te maken heeft met mijn kandidatuur. Maar ik weet wel dat ik er niet ben om mij populair te maken, wel om de wet toe te passen.”

Ten slotte zei de administrateur-generaal dat hij niet bang is voor het onderzoek dat het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, het Comité I, geopend heeft op vraag van de bevoegde Senaatscommissie. “Ik heb niet de minste vrees dat we iets fout deden. Het onderzoek zal zich trouwens ook toespitsen op de twee lekken.”

Bron » De Morgen