Turtelboom: “Gelekt rapport ging naar slechts 6 mensen”

Het eerste van twee recent gelekte rapporten van de staatsveiligheid is destijds slechts naar een handvol mensen rondgestuurd, het tweede vertrok naar drieënveertig “externen”. Dat heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) in de Kamer laten verstaan. De minister beklemtoonde dat ze nooit eerder geconfronteerd is “met dergelijke flagrante lekken, zeker niet twee zo kort na elkaar” en bevestigde dat volop gezocht wordt naar de bron.

De Staatsveiligheid zag midden december en begin februari plots twee vertrouwelijke rapporten in de pers verschijnen. Het eerste ging erg concreet over de infiltratie van het omstreden Scientology in de Congolese gemeenschap in Brussel, het tweede meer algemeen over de manier waarop sekten zoals Scientology contact zoeken met politici. Daarbij doken namen op van politici die door de sekte benaderd zouden zijn.

Met die contacten is op zich niets mis, onderstreepte Turtelboom. Ze betreurt “de verkeerde indruk die het gelekte rapport kan geven”, want contacten betekenen zeker “niet per definitie steun betuigen aan een instelling of organisatie”. De minister herhaalde ook dat de Staatsveiligheid geen politici volgt uit hoofde van hun functie.

Hooggeplaatste figuren

Turtelboom maakte echter nooit eerder mee dat twee “flagrante lekken” elkaar zo snel opvolgden. Het eerste rapport ontvingen enkel zijzelf en vijf mensen bij Buitenlandse Zaken, het tweede kwam bij 43 gemachtigden terecht. De kring bestemmelingen is dus erg select en bestaat enkel uit hooggeplaatste figuren met de juiste machtiging. Dat het dan toch op de straatstenen terecht komt, noemt de minister “verwerpelijk”.

Turtelboom herhaalde dat volop gezocht wordt naar het lek. Topman van de Staatsveiligheid Alain Winants diende klacht in, hij en Turtelboom zaten al samen met het Comité I en ook de Nationale Veiligheidsoverheid bij Buitenlandse Zaken is een onderzoek gestart.

Bron » De Morgen