Parlementairen vragen extra waarborg

De senatoren die toezicht houden op de inlichtingendiensten willen nagaan of er ruimere waarborgen moeten komen voor parlementsleden.

De senaatscommissie die het Comité I begeleidt hoorde gisteren minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) en Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid. Aanleiding waren lekken over twee dossiers: het verslag over de infiltratie van de Congolese gemeenschap in België door de Scientology-beweging en de ‘fenomeenanalyse’ met een waslijst met politici.

De senatoren kwamen achter gesloten deuren te weten dat de inlichtingendienst sinds 2009 de minister op de hoogte moet brengen als er een onderzoek wordt gevoerd naar een parlementslid. De senatoren die de Staatsveiligheid moeten controleren, waren daarover nooit ingelicht.

N-VA-Kamerlid Ben Weyts had aangedrongen om de topman van de Staatsveiligheid publiekelijk te horen. De meerderheidspartijen in de Kamer verwezen echter naar de begeleidingscommissie in de Senaat. Volgens de N-VA’er is de info uit een geheim rapport dat in deze krant uitlekte zo gedetailleerd dat ze enkel via bijzondere methoden verkregen konden worden.

Hij wees erop dat de wet die die opsporingsmethoden regelt, strenge voorwaarden oplegt om zulke methoden te kunnen gebruiken voor artsen, journalisten en advocaten. Weyts vroeg zich af of dat ook niet voor parlementsleden moet gelden.

De begeleidingscommissie in de Senaat besliste alvast om bij de bespreking van de toezichtsverslagen te onderzoeken of er ruimere waarborgen voor parlementsleden moeten worden ingebouwd. “Het kan niet zijn dat wij schrik moeten hebben van de Staatsveiligheid”, stelde CD&V’er Claes na afloop.

De senatoren die in de commissie zetelen, betreurden in een mededeling de lekken. De begeleidingscommissie dringt erop aan dat de schuldigen strafrechtelijk en politiek ter verantwoording worden geroepen. Het Comité I gaat niet alleen een onderzoek uitvoeren naar de twee rapporten, daarnaast wordt ook gekeken of de lijst van mensen die de rapporten krijgen moet worden aangepast.

Bron » De Morgen