Eerste opdracht nieuwe topman Staatsveiligheid: lekken dichten

Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) stelde gisteren op een persconferentie Alain Winants voor als administrateur-generaal van de Staatsveiligheid en opvolger van Koen Dassen, die begin dit jaar ontslag moest nemen.

De nieuwe topman van de geheime dienst heeft alvast één prioritaire opdracht: het aangetaste imago van de Staatsveiligheid opkrikken en ervoor zorgen dat er geen vertrouwelijke informatie over de dienst naar de media lekt.

De agenten van de Staatsveiligheid moeten zich er opnieuw bewust van worden dat informatie van de dienst per definitie delicaat is en ook zo moet worden behandeld. Er moeten duidelijke afspraken komen over de parlementaire controle op de inlichtingendienst door het Comité I en de parlementaire begeleidingscommissie. Dat zijn de prioriteiten die Winants na zijn aanstelling naar voor schuift.

“Het is duidelijk dat de Staatsveiligheid uit een woelige periode komt en dat heeft een nadelig effect gehad op de motivatie van het personeel en het imago van de dienst, zowel op Belgisch niveau als internationaal”, stelt Winants. “Eén van de prioriteiten is het vertrouwen te herstellen en het imago op te vijzelen, zodat ons land kan beschikken over een Staatsveiligheid die tot de elite kan worden gerekend.”

De nieuwe chef meent “dat buitenlandse mogendheden misschien de indruk kunnen hebben dat informatie in ons land allesbehalve confidentieel is als er informatie van binnen de Staatsveiligheid door bepaalde omstandigheden daags nadien terug te vinden is in de pers of op andere plaatsen waar die niet thuishoort”.

Minister Onkelinx pakt uit met een herstelplan dat de Staatsveiligheid uit de huidige malaise moet halen. Zo worden er volgend jaar 106 bijkomende agenten aangeworven en verhoogt het budget van de dienst met 26 procent. Het personeel van de geheime dienst kan rekenen op een nieuw statuut en een salarisverhoging van 7,5 tot 30 procent, in functie van graad en anciënniteit.

Het directiecomité van de dienst krijgt een reglementaire basis en bovendien wordt het leidinggevende team versterkt met een ondersteuningscel, bestaande uit vier experts inzake internationale betrekkingen, management, operationele strategie en administratief recht. Zoals bekend werkt Onkelinx ook aan een wetsontwerp dat de Staatsveiligheid toelaat om bijzondere opsporingsmethodes te gebruiken, zoals telefoontap en andere spionagetechnieken, en dat tegelijkertijd de als te hinderlijk bevonden parlementaire controle vrijwel uitschakelt.

“Ik kan best leven met parlementaire controle”, zegt Winants, “maar die mag niet de bedoeling hebben om de Staatsveiligheid voortdurend in vraag te stellen of af te breken. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden met het Comité I en de begeleidingscommissie, zodat hun werk zich beperkt tot controle op de werking en de legaliteit ervan, en niet op de opportuniteit van de handelswijze van de dienst.”

Winants (53) is een ervaren magistraat met een onberispelijke reputatie. Hij is afkomstig uit Tongeren en heeft een VLD-etiket. Het selectiecomité dat hem uitkoos, meent dat Winants beschikt over de nodige managementcapaciteiten, zin voor organisatie en een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Hij zou resultaatgericht en zeer stressbestendig zijn. De nieuwe chef begint volgende week en is benoemd voor een periode van vijf jaar.

Bron » De Morgen