De vreemde verklaringen van de Staatsveiligheid

Analyse – De argumenten van topman Alain Winants gewikt en gewogen. Alain Winants toonde zich zaterdag niet alleen verbolgen over het uitlekken van geheime informatie, maar ook over de berichtgeving. Hopelijk zijn de rapporten van zijn dienst iets accurater dan zijn persconferenties.

In het niet meer zo geheime document ‘Fenomeenanalyse van niet-staatsgestuurde inmengingsactiviteiten’ ging de Staatsveiligheid na op welke manier organisaties als Scientology en Sahaja Yoga politici benaderen om beslissingsprocessen te beïnvloeden.

Volgens de topman van de Staatsveiligheid observeert en volgt zijn dienst in geen geval politici. “Wij volgen sektarische organisaties”, klonk het. Tegelijk toonde hij zich “verbolgen” over de berichtgeving in deze krant. We toetsen een aantal beweringen van Winants aan de realiteit.

Winants: ‘Mag ik eraan herinneren dat de sektarische organisaties die wij opvolgen, gebaseerd zijn op een lijst die opgesteld is door een parlementaire commissie.’

Realiteit: De parlementaire onderzoekscommissie Sekten uit 1997 stelde een eindverslag op. Als addendum bij het verslag werd een lijst met 189 organisaties gevoegd. Het ging om alle groepen of organisaties die tijdens de werkzaamheden aan bod waren gekomen, maar dat hield geen waardeoordeel in. De lijst werd nooit goedgekeurd door het parlement.

Winants: ‘Men vermeldt (in De Morgen, STS/BUX) namen van politici zonder de context te geven… Mevrouw De Block is bijvoorbeeld arts en werd in haar hoedanigheid als arts gecontacteerd door de organisatie omdat die artsen en psychiaters hun voorschrijfgedrag wilde laten aanpassen. Ik geloof dat het over rilatine ging.’

Realiteit: In zijn rapport meldt de Staatsveiligheid dat Myriam Zonnekeyn, de voorzitster van Scientology België, in 2003 Kamerlid Maggie De Block heeft ontmoet. Onmiddelijk wordt opgemerkt dat De Block sinds december 2011 staatssecretaris is bevoegd voor Asiel, Immigratie en Sociale Integratie. Dat ze arts is, wordt niet vermeld. Het woord ‘rilatine’ valt nergens.

Wat wel in het document staat, is de reden van het contact: “De ontmoeting past in het kader van een programma van de OSA (Office of Special Affairs, een departement van Scientology, STS) gericht op het ‘doen passeren van onze eigen wetten’ (sic) in het domein van de geestelijke gezondheid.”

Winants: ‘Als het over Rik Torfs gaat, citeert men enkel de naam zonder erbij te citeren dat hij in zijn hoedanigheid van professor theologie de organisator was van een colloquium gewijd aan godsdienst in de 21ste eeuw.’

Realiteit: Rik Torfs is geen theoloog, maar een jurist die hoogleraar kerkelijk recht is. Het rapport vermeldt: “Op 10 juni 2008 nam Sahaja Yoga deel aan een colloquium in de Senaat. De uitnodigingen werden verstuurd door senator en burgemeester van Lokeren Filip Anthuenis en professor Rik Torfs.”

Het is echter niet de enige keer dat de CD&V-senator wordt vermeld. Dat gebeurt onder meer ook in deel 1.2.5 ‘Infiltratie in politieke en mediatieke sferen, in autoriteiten en openbare diensten’, waar een aantal politici worden opgelijst. “De Scientologykerk onderhoudt, onderhield, heeft onderhouden of zou onderhouden hebben, contacten met vertegenwoordigers of sympathisanten.

Bij Vlaams Belang: senator Hugo Coveliers, Brussels parlementslid Johan Demol en twee van zijn vertrouwelingen Eddy Goldenberg en Christian Marot. Bij Open Vld: gemeenschapssenator, Vlaams Parlementslid en burgemeester van Lokeren Filip Anthuenis en zijn gewezen parlementaire medewerker Raymond Elsen.

Bij cdH: de Brusselse parlementsleden Bertin Mampaka en Pierre Migisha. Bij FDF: Brussel parlementslid Gisèle Mandaila. Bij CD&V: senator en hoogleraar theologie aan de KUL Rik Torfs. Bij sp.a: Jan De Zutter.”

Winants: ‘Wanneer politici worden vermeld in de fenomeen-analyse is dat omdat zij benaderd of gecontacteerd zijn vanuit hun activiteiten of lidmaatschap van een parlementaire commissie of hun sociale activiteiten.’

Realiteit: Een politicus die uitgebreid aan bod komt in het rapport is Hugo Coveliers. “Terwijl hij voorzitter was van de parlementaire onderzoekscommissie rond de Bende Van Nijvel zou hij in 1990 over die Bende gesproken hebben met rijkswachter scientoloog Christian Pattijn, twee vertegenwoordigers van de OSA en een Vlaamse journalist”, staat in het rapport.

De gewezen Open Vld’ er, die met zijn beweging VLOTT aansluiting zocht bij Vlaams Belang, is ook advocaat. Blijkbaar is de Staatsveiligheid ook geïnteresseerd in die activiteit. “Coveliers is advocaat van Roger Van Loocke, directeur-generaal van de vennootschap U-man, die gelinkt is aan het netwerk van scientologische bedrijven WISA.”

“Hij is ook de advocaat van Dominique Vandenneucker. Een klacht van zijn voormalige echtgenote ligt aan de basis van het juridisch onderzoek tegen Scientology in België. In 2005 zouden Vandenneucker en Coveliers haar een som geld aangeboden hebben om haar klacht te laten intrekken.”

Winants: ‘Als men de namen van Elio Di Rupo of Inge Vervotte vermeldt, vergeet de krant erbij te vermelden dat men getracht heeft hen te contacteren. Getracht.’

Realiteit: In het artikel op de voorpagina van deze krant stond zaterdag: “De Staatsveiligheid merkt ook op dat de sekte contact probeerde te leggen met politici als Elio Di Rupo (PS), Inge Vervotte (CD&V) en Vera Dua (Groen).” De letterlijke bewoordingen in het rapport zijn: “Er werd ook geprobeerd een onderhoud te verkrijgen met Staf Nimmegeers (sp.a), Inge Vervotte (CD&V), Vera Dua (Groen) en Elio Di Rupo (PS).”

Bron » De Morgen