Stafhouders ongerust over hervorming rechtsbijstand

De zes stafhouders van de hoven van beroep drukken in een open brief hun ongerustheid uit over de voorstellen van de minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) voor de hervorming van de rechtsbijstand.

Zij vinden bepaalde maatregelen, zoals het invoeren van remgeld en het verplichten van advocaten-stagiairs om vijf dossiers gratis te doen, “absoluut onaanvaardbaar”.

“Het is overigens evident dat het geheel van de voorgestelde maatregelen niet in staat zal zijn om, rekening houdend met de actuele noden, het systeem van de juridische bijstand op adequate wijze te financieren”, klinkt het.

De stafhouders vinden dat de juridische bijstand in België sowieso al onvoldoende gefinancierd wordt en vrezen dat wanneer er geen adequate maatregelen genomen worden, het systeem zal verdwijnen bij gebrek aan vrijwilligers.

Ze sporen de regering aan om met de balies in debat te gaan en om zo tot oplossingen te komen, “die eerder dan de juridische bijstand ten gronde te richten, het voortbestaan ervan kunnen waarborgen”.

Bron » De Standaard