Vijf veroordelingen wegens spionage sinds de jaren ’90

Justitieminister Annemie Turtelboom heeft weet van vijf veroordelingen in ons land sinds het begin van de jaren ’90 wegens spionage. In 1996 was er 1 veroordeling, in 1997 2, in 1999 1 en in 2000 eveneens 1. Sinds 1990 is het aantal veroordelingen voor spionage sterk verminderd. Dat blijkt uit het antwoord van Turtelboom op een schriftelijke vraag van Bert Anciaux (sp.a).

Turtelboom verklaart de terugval van het aantal veroordelingen grotendeels door heroriëntering van de middelen van de staatsveiligheid in 1990 en de verhoogde aandacht voor internationaal terrorisme. Ter voorkoming van dergelijke activiteiten investeert de staatsveiligheid immers al sinds vele jaren sterk in preventie, onder meer met brochures en gerichte sensibiliseringsbriefings.

“Naargelang de situatie kunnen deze activiteiten immers ook op een andere wijze verstoord of onderbroken worden dan door een strafrechtelijke veroordeling. Zo wordt in geval van spionage door vreemde staten vaak overgegaan tot het ‘non grata’ verklaren van diplomaten. Bij economische spionage blijken bedrijven omwille van de negatieve publiciteit overigens vaak terughoudend om klacht in te dienen”, aldus Turtelboom.

Bron » De Morgen