Dienstwapen na de uren niet verplicht voor agenten

Politieagenten zullen na hun diensturen hun dienstwapen niet mee naar huis moeten nemen. Dat werd besloten tijdens het onderhandelingscomité van politie, vakbonden en het kabinet van Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken. Er worden wel extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar uit veiligheidsoverwegingen wordt daar niet over gecommuniceerd.

Er circuleerden al enkele dagen berichten dat er aanslagen werden beraamd tegen agenten. Volgens het kabinet was er geen reden tot paniek, maar de agenten voelden hun veiligheid niet meer gewaarborgd.

Het was de liberale vakbond VSOA Politie die erop aandrong om alle agenten hun dienstwapen te laten dragen na de diensturen. “Onze leden voelen zich ongerust na de gebeurtenissen in Frankrijk. Daarom was onze vraag gelegitimeerd. Met deze beslissing blijf ik op mijn honger zitten”, zegt Vincent Houssin van VSOA.

Nu blijven het de lokale korpschefs die kunnen beslissen om hun agenten een dienstwapen mee naar huis te laten nemen, als het dreigingsniveau gestegen is naar niveau drie. Momenteel staat dat niveau nog op twee.

Wel werd besloten om de beslissingsprocedure te “objectiveren”. “Korpschefs kunnen inderdaad zelf beslissen, maar we hebben nu een kader opgesteld waarbinnen dat moet gebeuren. Als een vooropgesteld aantal criteria zijn bereikt, kan het dreigingsniveau opgetrokken worden”, zegt Gert Cockx van de neutrale politievakbond NSVP.

Cockx was zelf al minder voorstander van het dragen van het wapen na de uren. “Ik heb de jaren 1980 meegemaakt toen de CCC en de Bende van Nijvel actief waren. Toen mochten agenten ook hun wapen dragen, en dat was niet ideaal”, aldus Cockx, die altijd al meer te vinden was voor een organisatorische oplossing.

Om alle agenten hun dienstwapen ook na de uren te laten dragen, moest het koninklijk besluit aangepast worden. Dat hoeft nu niet. “Het behoorde altijd al tot de mogelijkheden van de lokale korpschefs om tot deze maatregel over te gaan”, zegt Cockx.

Houssin hoopt dat de verhoogde dreiging iets kan veranderen aan de besparingsplannen bij de politie. “Ik denk dat hun frank nu is gevallen. Ze beloven al jaren om meer te investeren in veiligheid, maar dat blijft altijd bij woorden.” De mogelijkheid om het leger in te zetten bij een verhoogd dreigingsniveau werd vanmiddag niet besproken.

Bron » VRT Nieuws