Belgian Intelligence Academy ziet het levenslicht

De Belgische inlichtingendiensten kunnen sinds vandaag rekenen op een gezamenlijke ‘Intelligence Academy’. Voortaan zullen alle nieuwe analisten van de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV er, net als de huidige analisten, opgeleid worden. Tot vandaag gebeurde de vorming al doende en via lange, vaak dure en uiteenlopende cursussen in het buitenland.

De ‘Belgian Intelligence Academy’ is een virtuele academie, verduidelijkt ADIV-topman Eddy Testelmans. Investeringen in gebouwen, personeel of administratie zijn niet nodig. Het gaan om cursussen die zullen plaatsvinden bij elke nieuwe rekrutering van analisten, met opleiders die vooreerst uit de diensten zelf en de academische wereld komen. Doel is zelfs om via samenwerking de kosten te drukken.

Belangrijker is echter een en ander te stroomlijnen. Analisten doorploegen dagelijks grote hoeveelheden gegevens, in de hoop daaruit bruikbare informatie te puren, bijvoorbeeld over Syriëstrijders of mogelijke terreuraanslagen. Bij gebrek aan eenvormige opleiding, hanteren ze echter soms verschillende methodes en blijkt de uitkomst van hun werk niet altijd zonder meer uitwisselbaar.

Een gezamenlijke basistraining voor alle nieuwe analisten – in combinatie met voortgezette vorming – moet dat verhelpen. Tegelijk verwachten ministers Steven Vandeput (Defensie) en Koen Geens (Justitie) net als de diensten zelf dat de samenwerking tussen Staatsveiligheid en ADIV verder zal verbeteren. “Een gedeelde korpssfeer en inlichtingencultuur”, noemde Testelmans het.

Voorlopig blijft de BIA iets van beide Belgische veiligheidsdiensten, maar op termijn zijn de ambities groter. Zo zouden de opleidingen later kunnen worden opengesteld voor andere Belgische diensten – zoals bijvoorbeeld de gerechtelijke politie – en op termijn zelfs voor buitenlandse partners.

Ministers Geens en Vandeput ondertekenden vrijdag in de Senaat het protocol dat de oprichting van de BIA regelt. Al vonden de eerste lessen eigenlijk al plaats. Op basis van die eerste “laboratoriumlessen” is een en ander nog aangepast en verfijnd, verduidelijkte Jaak Raes van de Staatsveiligheid.

Wanneer de eerste nieuwe analisten aan de opleiding kunnen starten, ligt nog niet vast. Ook voor de inlichtingendiensten geldt voorlopig immers de aanwervingsstop die de federale regering om besparingsredenen heeft afgekondigd. “Het is wachten op de begrotingscontrole van maart”, zei Vandeput, zonder zich uit te spreken over de eventuele aanwerving van extra analisten. “Als er sprake is van een hoogdringende noodzaak, dan kunnen afwijkingen worden toegestaan.”

Geens van zijn kant herinnerde tot slot aan het twintigtal mensen dat de Staatsveiligheid nu al extra kan vrijmaken doordat ze niet langer moet instaan voor de bescherming van hooggeplaatst buitenlands bezoek aan ons land.

Bron » De Morgen