Telefoontap suggereert dat koning Albert II betrokken was in dossier gelieerd aan Kazachgate

Telefoontaps door het Franse gerecht suggereren dat de voormalige koning Albert II betrokken was in een dossier dat in de onderzoekscommissie Kazachgate aan bod is gekomen, namelijk de poging om zakenman George Forrest een adellijke titel te verlenen. Dat schrijft de krant Le Monde.

Het dossier rond de niet onbesproken Forrest, die actief is in de Congolese mijnsector, kwam ter sprake in de onderzoekscommissie bij de getuigenis van Charles Ghislain, de gewezen ambassadeur bij het Vaticaan. Hij werd naar eigen zeggen door het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gevraagd naar informatie over Jean-François Etienne des Rosaies.

Die adviseur van de Franse toenmalige president Nicolas Sarkozy had om een onderhoud met het kabinet gevraagd over een adellijke titel. Hij trad ook op voor de Orde van Malta, met uitvalsbasis in Rome, vandaar de vraag aan de ambassadeur bij de Heilige Stoel. Ghislain verklaarde toen te hebben gewezen op de betrokkenheid van Etienne des Rosaies bij het dossier Kazachgate, over mogelijke ongeoorloofde inmenging bij de totstandkoming van de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011.

Titel van baron

Uit telefoontaps in het dossier Kazachgate zou blijken dat George Forrest aan Etienne des Rosaies 95.000 euro heeft betaald om bij koning Albert II tussen te komen om Forrest de titel van baron te helpen verlenen. De telefoongesprekken die Le Monde aanhaalt, refereren aan briefwisseling waarin – via François de Radigues, een vriend van koning Albert II – de rol wordt aangehaald van de vorst bij het Raad van Adel, opdat men “een mooie onderscheiding aan Forrest” zou geven.

Nog volgens de telefoongesprekken van Etienne des Rosaies komt de vraag van Forrest later opnieuw aan de oppervlakte omdat hij in 2012 enkel tot Commandeur in de Leopoldsorde werd benoemd. Daarop zou François de Radiguès opnieuw aan de koning hebben gevraagd tussen te komen om Forrest de titel van baron te helpen verlenen.

Le Monde citeert een mail waaruit zou blijken dat Albert II zich op zijn “koninklijk recht” zou beroepen. In elk geval werd de zaak geblokkeerd binnen het bevoegde comité door een kabinetschef omwille van de omstreden reputatie van Forrest. Uiteindelijk kreeg de zakenman in 2014 de titel van Grootofficier in de Kroonorde.

Bron » Belga