Aantal tuchtonderzoeken naar advocaten fors gestegen

Het aantal tuchtonderzoeken naar advocaten is de voorbije vier jaar fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Orde van Vlaamse Balies (OVB) opvroeg bij de Vlaamse afdelingen waarover Knack vandaag bericht.

Aan de Brusselse Balie steeg het aantal klachten tussen 2012 en 2016 van 110 naar 678, in Antwerpen ging het van 77 naar 125 klachten en in Gent van 34 naar 101. Als een cliënt een klacht indient, gaat het meestal over de kwaliteit van het geleverde werk, het gebrek aan informatie of een te hoog ereloon. Maar onderling dienen advocaten ook klachten tegen elkaar in.

Ereloon

Het grootste deel van de tuchtklachten gaat over het ereloon. Alleen de balie van Brussel registreert die klachten afzonderlijk. In 2012 ontving ze er 45, in 2016 was dat aantal gestegen tot 320. Vroeger bestonden er vrij duidelijke richtlijnen om het ereloon van een advocaat te berekenen, maar dat systeem is op verzoek van Europa stopgezet om de vrije concurrentie te waarborgen.

Volgens ereadvocaat Jan Dyck, tien jaar lang lid van de tuchtraad voor advocaten in Antwerpen, lichten veel advocaten hun cliënten onvoldoende in over de kosten die een rechtsgeding met zich mee kan brengen.

10.520 advocaten

Bernard Mailleux, stafhouder van de balie in Limburg en jarenlang kamervoorzitter van de tuchtraad Antwerpen-Limburg, wijst erop dat het aantal tuchtklachten vooral stijgt omdat er ook steeds meer advocaten en rechtszaken zijn. In 2007 waren er 8.525 advocaten in Vlaanderen, vorig jaar stond de teller op 10.520, een stijging met een kwart.

“Ongegrond en te banaal”

Uit het overzicht van de OVB blijkt dat de verschillende Vlaamse tuchtraden in 2007 17 tuchtuitspraken deden. In 2016 was dat gestegen tot 84. Daarbij werden 6 advocaten geschrapt en dus uit het beroep gezet. Gezien het aantal klachten valt het op hoe weinig tuchtuitspraken er uiteindelijk vallen. Volgens Mailleux is de meerderheid van de klachten ongegrond of te banaal om te vervolgen en te bestraffen.

In 2016 zijn zes advocaten uit het beroep gezet. Knack vroeg ook minister van Justitie Koen Geens om een reactie, maar hij wenste geen commentaar te geven.

Bron » De Morgen